För att säkerställa kvalitén på våra studier och se till att Fores forskningsprojekt håller hög relevans samarbetar Fores program med fyra vetenskapliga råd.

Fores forskning och arbete ska vara relevanta för beslutsfattare och opinionsbildare. Det ställer högra krav på att vi anknyter till dagsaktuella frågor och tydligt baserar det vi gör på vetenskapliga rön. Fores vetenskapliga råd består av framstående forskare och experter inom ekonomi, miljö, samhällsvetenskap och digitalisering. Deras uppgift är att som rådgivare kommentera forskningsuppslag, ge förslag på forskare, förmedla ny policyrelevant forskning och kvalitetssäkra Fores akademiska förankring.

Läs mer om Fores vetenskapliga råd under respektive programråd:

De forskare som skriver för Fores arbetar under full akademisk frihet. Forskningsresultat som strider mot Fores gröna och liberala värdegrund tonas inte ner utan ses som ett debattinlägg och en möjlighet att främja en hälsosam och högkvalitativ samhällsdebatt.