Inför Donald Trumps tillträde som USA:s president höll Fores ett seminarium om vad vi kan förvänta oss av Trumps presidentskap. Olle Wästberg, USA-kännare, journalist och tidigare generalkonsul i New York, deltog i seminariet och skrev i efterhand en kort reflektion om hans förväntningar på Donald Trumps migrationspolitik.

Det tal Donald Trump höll präglades starkt av isolationism och nationalism. Det var inåtvänt och påminde i hög grad om hans valkampanj – en valkampanj fylld av grovheter och förenklingar.

När Trump i sitt tal sa att USA lämnat sina egna gränser oförsvarade handlade det inte om brister i det militära försvaret, utan om att människor kunnat komma in i landet utan tillstånd. De flesta såg ”muren till Mexico” framför sig när han talade om att skydda USA:s gränser.

Invandringen har varit en del av amerikanernas självbild. På Frihetsgudinnan finns ett poem av Emma Lazarus: “Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
 Send these, the homeless, tempest-tossed to me,
 I lift my lamp beside the golden door!”

Men i USA har också funnits en invadrarfientlighet som drabbat nya grupper – t ex italienare och irländare under 1800-talet. Det är till den traditionen Donald Trump ansluter.

I valrörelsen ville Trump bygga en mur mot Mexico, men den han kommer att ha som minister för ”Homeland Security”,  generalen John Kelly, tror inte på idén.

Med all sannolikhet blir det ingen mur, men en förstärkt gränsbevakning mot Mexico. Inte heller blir det ett generellt förbud mot muslimer att emigrera till USA. Inte heller kommer han –som han lovade i valkampanjen – att se till att de 11 miljoner som bor i USA utan tillstånd blir deporterade. Liksom under Obama kommer dock papperslösa som begår brott, också småbrott, bli deporterade. Trumps väljare är nöjda med att ha fått utse en president som etablissemanget avskyr; de bryr sig mindre om de konkreta förslagen.

Även om inga lagar när det gäller migrationen ändras kommer ändå sannolikt de signaler Donald Trump sänt att få effekt. Anställd inom migration och gränskontroll vet att de kommer att ställas till ansvar om personer som inte borde släppts in i USA lyckas passera. Därför kommer man att bli noggrannare, mer benägen att säga nej till visum.

Jag bodde ju i USA i samband med terrorattackerna den 11 september 2011. De ledde till en tillfällig praxisförändring som gjorde det svårare att komma in i USA. Också svenska ungdomar som skulle studera i USA, men hade arabisktklingande namn fick besvär med visum.

Vi kan räkna med en liknande utveckling igen.

Svenskar som jobbar några år i USA får ofta erfarenheter och nätverk som hjälper dem hela livet och bidrar till förnyelse av svenskt näringsliv. Av världens 50 främsta universitet är 37 amerikanska. Att svenska studenter och forskare kan studera och forska på dessa universitet är viktigt för Sveriges utveckling.

Vi kan räkna med att det blir krångligare att få visum för att arbeta, studera eller forska i USA. Och det är inte bra för Sverige. 

OLLE WÄSTBERG