Carbon Capture and Storage – hjälper eller stjälper klimatet?

Skärmavbild 2016-02-26 kl. 12.21.59

Den 11:e mars höll Fores i ett seminarium om CCS (Carbon Capture and Storage), något som ligger helt rätt i tiden. Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman har kallat geologisk lagring av koldioxid för en reservplan. Industri och forskning däremot anser att det är den enda framkomliga vägen om klimatmålen ska nås och att regeringen nu måste ta fram en CCS-strategi för Sverige. Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma pekar på vikten av folklig förankring och uttrycker det som: ”Men om samhället inte accepterar att vi pumpar koldioxid tillbaka in i marken, då kan man fetglömma den här lösningen. Om man inte tar in aspekten med samhällets bemötande, då riskerar man att satsa pengar på fel häst.”

Under seminariet presenterade Fores dels en bakgrundsrapport om CCS skriven av Elias Rosell (finns att ladda ner längs ner på sidan); dels hölls presentationer av Filip Johnsson, professor på Chalmers, Svante Axelsson , generalsekreterare Naturskyddsföreningen samt Kenneth Möllersten från  Energimyndigheten. Vidare fanns Stina Bergström (MP) och Jesper Skalberg Karlsson (M) på plats och delgav sina partiers syn på tekniken.

Se videoupptagning från seminariet här: