Climate Refugees – The science, the People, the Jurisdiction and the Future

Kopplingen mellan framtidens migrationsmönster och klimatförändringar är starkare än många tror. Redan år 2050 beräknas klimatdriven migration leda till fler än 200 miljoner ”klimatflyktingar”, samtidigt råder det stor förvirring kring juridisk status – är de flyktingar eller migranter?

Den 6 oktober lanserade vi vår rapport Climate Refugees. Rapporten behandlar de juridiska dilemman som hör till ämnet, men också de konsekvenser klimatdriven migration medför för människor, stater och flyktingmottagandet. Fores ställer frågan hur man från forskningens håll ser på klimatdriven migration och undersöker hur olika delar av samhället rustar för att hantera detta.

Beställ boken här

Läs mer om lanseringen av boken och se seminariet i efterhand här

Ladda ner boken som PDF här

I media:
”Förföljd av den globala uppvärmningen”, Ivar Arpi i SvD den 6 oktober 2017
”Över 20 miljoner klimatflyktingar – per år”, M. Larsson, M. Ljunggren m.fl. i SvD den 5 oktober 2017
”Fores: EU blundar för klimatflyktingar”, Olof Klugman i Syre den 6 oktober 2017
”‘Climate Refugees’ and the EU: A Silent Response of what to Come?”, Adam Reuben på bloggen EU Law and Policy den 10 oktober 2017
”Miljömigrant eller klimatflykting – ett avgörande ordval”, Alice Petrén och Adam Reuben i SR den 13 oktober 2017
”Klimatförändringar skapar fler flyktingar” M. Larsson, M. Ljunggren m.fl. i Bohuslänningen 19 oktober 2017