Halvtid för regeringen – dags för klimatutvärdering

Välkommen till ett spännande frukostseminarium på UD! Två år har gått sedan regeringen tillträdde, två år är kvar till valet. Hur har det gått med klimatåtagandena? Ledande företrädare för näringslivet, tankesmedjorna och miljörörelsen betygssätter det hittillsvarande arbetet och ger politiken var sin hemläxa. Isabella Lövin ger sin syn på regeringens insats och svarar på panelens frågor. … Fortsätt läsa Halvtid för regeringen – dags för klimatutvärdering

Miljömålsberedningen: så blir Sveriges klimatpolitik! (FULLSATT)

SEMINARIUM Vad betyder målen för svenskt näringsliv och för din verksamhet? År 2045 ska Sveriges klimatpåverkan vara nettonoll, år 2030 ska de klimatpåverkande utsläppen från den icke-handlande sektorn ha minskat med 63 % och till samma år ska transporternas klimatpåverkan ha minskat med 70 % jämfört med år 2010. Det föreslår Miljömålsberedningen i bred politisk enighet. Men … Fortsätt läsa Miljömålsberedningen: så blir Sveriges klimatpolitik! (FULLSATT)

Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj!

Bakgrund Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, som lanserades av förra regeringen och drivs av den nuvarande. Den nyligen avslutade partipolitiskt sammansatta Miljömålsberedningen upprepar och konkretiserar detta mål till 70 % minskad klimatpåverkan från transportsektorn från år 2010 till år 2030. 2030-sekretariatet verkar för att … Fortsätt läsa Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj!

Hur minskar vi arbetslösheten i socialt utsatta områden?

Den 24 augusti 2016 lanserades rapporten”Varför vinner vi inte (mer) på invandringen?” av Andreas Bergh. Rapporten utgör del två i Fores projekt Hela staden – bryt segregationen. Läs rapporten här Se seminariet här Se bilder från seminariet här Se Andreas Berghs presentation här I ett antal stadsdelar i Sverige är arbetslösheten avsevärt högre än i … Fortsätt läsa Hur minskar vi arbetslösheten i socialt utsatta områden?

Inbjudningar och nyhetsbrev

Anmäl dig till våra utskick och specificera gärna de ämnesområden som intresserar dig mest. I utskicken får du: Seminarieinbjudningar Nyhetsbrev Information om det senaste Följ Fores arbete inom: Digitala samhället Ekonomiska reformer Klimat och miljö Migration och integrationAnmäl dig här:E-post:  Förnamn:  Efternamn:  Vad händer nu? Efter att du registrerat dina val får du ett bekräftelsemail och … Fortsätt läsa Inbjudningar och nyhetsbrev

Finansdepartements promemoria ”Avdrag för klimatkompensation genom borttagning av utsläppsrätter” – Sammanställning av remissvaren

Vi har granskat samtliga 22 inkomna remissvar angående möjligheten att göra avdrag för klimatkompensation. De viktigaste slutsatserna är Nästan alla aktörer som yttrar sig i frågan vill utvidga avdragsrätten till andra former av klimatkompensation än EU ETS. Nästan alla aktörer som yttrar sig i frågan vill utvidga avdragsrätten till även indirekt klimatpåverkan (Scope 2 och … Fortsätt läsa Finansdepartements promemoria ”Avdrag för klimatkompensation genom borttagning av utsläppsrätter” – Sammanställning av remissvaren

Fores medverkan i Almedalen

Söndag 3/7 Vad har svensk basindustri gemensamt med Tesla? Svaret är såklart elberoendet. Dagens elförsörjningen står inför utmaningar och omställningsbehov. Vad betyder det för teknikutveckling, konkurrenskraft, jobb och exportintäkter? Vad har dieselfrågan lärt oss? Få har undgått ”dieselgate”. Avslöjandet av otillåten mjukvara kommer att förändra både vårt företag och påverka hela bilvärlden. Ett seminarium som … Fortsätt läsa Fores medverkan i Almedalen

den gröna liberala tankesmedjan