Personalkonferens för Studieförbundet Vuxenskolan

Samtliga anställda vid Studieförbundet Vuxenskolan i Västerbotten är inbjudna till personalkonferens 13-15 oktober 2015. Anna Rehnvall, chef för Fores migrations- och integrationsprogram föreläser på plats. Medverkar gör även Mats Granath, regionchef och Annika Häggmark, verksamhetsutvecklare, LRF Västerbotten. Konferensen syftar dels till att öka kunskapen inom viktiga verksamhetsområden, i detta fall integration. Dels påbörja arbetet med … Fortsätt läsa Personalkonferens för Studieförbundet Vuxenskolan

Sökes: Journalister för telefonintervju

Fores söker journalister som använder migrationsinfo.se Vi håller just nu på att utveckla användarvänligheten på migrationsinfo.se och skulle behöva komma i kontakt med främst journalister men även forskare och andra yrkesverksamma inom migrations- och integrationsområdet som använder sig av hemsidan. Stämmer du in på den beskrivningen och kan tänka dig att ställa upp på en … Fortsätt läsa Sökes: Journalister för telefonintervju

Rätt riktning på guppig väg – analys av förslag till förändring av EU ETS

POLICY PAPER Den 15 juli 2015 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till nytt direktiv för den europeiska utsläppshandeln EU ETS och dess fjärde period, som sträcker sig från år 2021 till och med år 2030. (Mer information här). EU ETS har sedan införandet 2005 ändrats vid ett flertal tillfällen, för att hantera de olika brister som … Fortsätt läsa Rätt riktning på guppig väg – analys av förslag till förändring av EU ETS

Utsläppshandel i Parisavtalet (ny studie)

Skärmavbild 2015-10-01 kl. 9.50.12 AM

Klimatmötet i Paris riskerar att inte ge tillräckliga svar på vilken roll FN kan spela i att samordna utsläppsmarknader världen över, enligt en ny studie från tankesmedjan Fores. I studien, som görs inom ramen för Fores referensgrupp för internationell klimatpolitik beskrivs hur förhandlingarna om nya marknadsmekanismer i FN:s regi går trögt, samtidigt som det ännu inte … Fortsätt läsa Utsläppshandel i Parisavtalet (ny studie)

Marcin de Kaminski och Cecilia Magnusson Sjöberg i Fores vetenskapliga råd för Digitala Samhället

Digitala Samhället tillsätter ett vetenskapligt råd som ska bidra till att utveckla den vetenskapliga förankringen och programmets huvudinriktning. Vi kommer att stämma av projektidéer, tilltänkta författare och liknande med rådet, vars första sammanträde är i oktober. – Det är tydligt att kunskapsgenerering kring frågor som rör digitalisering och nätfrågor måste utgå från ett systematiskt och tvärvetenskapligt … Fortsätt läsa Marcin de Kaminski och Cecilia Magnusson Sjöberg i Fores vetenskapliga råd för Digitala Samhället

Boklansering: Tillväxt av Klas Eklund

De flesta kan skriva under på att rättvis fördelning, välstånd och arbete åt alla är viktiga mål för den ekonomiska politiken. Inte lika många gillar ekonomisk tillväxt. Vissa ser framför sig en bild av miljöförstöring och själlös konsumism. Ändå är tillväxt en förutsättning för god standard, inkomster som räcker längre och ett liv i trygghet … Fortsätt läsa Boklansering: Tillväxt av Klas Eklund

Klarar Riksbanken inflationsmålet? Frukostseminarium 13/10

Inflationen i Sverige har varit för låg i flera år. Tidigare ansågs noll procents styrränta vara en absolut gräns, nu har Riksbanken och flera motsvarigheter i världen gått under den. Ändå tar prisutvecklingen inte fart. En del varnar för en bostadsbubbla eller för att Riksbanken har gett sig in i en omöjlig kamp mot billig import … Fortsätt läsa Klarar Riksbanken inflationsmålet? Frukostseminarium 13/10

den gröna liberala tankesmedjan