After- work om biogas

Miljö och klimat

Biogasen ger Stockholmsregionen ett grönt lyft – vad vill C och S göra under nästa mandatperiod? After work arrangerat av Biogas Öst och Energigas Sverige.

Supervalvaka med Fores, New Republic och Makthavare.se!

Övrig debatt

Under supervalnatten den 14 september anordnar vi en supervalvaka tillsammans med New Republic och Makthavare.se, för alla politiskt intresserade som hellre har en rolig valvaka med andra politiknördar än sitter hemma på kammaren, eller spenderar kvällen i åsiktsbubblan på partivalvakan.

Kräver hållbar utveckling hållbar utbildning? Seminarie 2 september

Miljö och klimat

Om hållbar utveckling ska genomsyra samhället vore det naturligt om det också var en integrerad del av skolundervisningen. Men är det så? Ungdomar.se har samlat in nästan 600 enkätsvar från gymnasielärare om hur de ser på rollen av hållbar utveckling i sin undervisning. Den 2 september kl 10:30 presenteras svaren.

Kalendarium

Hållbar utveckling kräver hållbar utbildning? Seminarie 2 september » Miljö och klimat
2
september
”Developing Payment for Ecosystem Services” – Seminarie » Miljö och klimat
4
september
Supervalvaka med Fores, New Republic och Makthavare.se! » Övrig debatt
14
september

Kontakt

Adress
Bellmansgatan 10
118 20 STOCKHOLM

Telefon
08-452 26 60

E-post
brev (at) fores.se

Letar du efter en viss person?
Nyhetsbrev
Pressrum

Våra ämnesområden

Edward Snowden

Digitala fri- och rättigheter

Vi vill höja nivån på samtalet om nätpolitikens utveckling och bidra till frihet och öppenhet på nätet.

» Mer

Lindbeck-seminarium i Almedalen

Ekonomiska reformer

Sverige behöver fler företag och fler arbetstillfällen. Vi verkar för en dynamisk arbetsmarknad som gynnar innovationer och entreprenörskap.

» Mer

Många människor

Migration

Vi tror att invandring inte bara är bra för Sverige – den är helt nödvändig. Likväl återstår mycket arbete innan potentialen hos invandrare i vårt land utnyttjas till fullo.

» Mer

Great_road_to_go_biking_

Miljö och klimat

Ett av våra huvuduppdrag är att använda miljöekonomisk kunskap för att lösa miljöproblem, i synnerhet klimatfrågan.

» Mer

Tidigare

Positiv arbetsmarknad i invandrartäta stadsdelar
Migration
25 augusti, 2014

Inkomstnivåerna och andelen i arbete har ökat i flera av Stockholms invandrartäta stadsdelar, trots finanskrisen och inflyttning av många nyanlända. Det visar en ny genomgång av arbetsmarknadsstatisti …

Personlig integritet i praktiken – Hur kan man implementera integritet politiskt?

Personlig integritet är ett splittrande ämne i den svenska debatten. Vissa anser den vara okränkbar. Andra ser ingrepp i den som självklart för skydd och säkerhet. Hur kan politikerna utforma lagen så …

Internet as a Tool for Democracy – Shaping Societies Now and in the Future

How is the Internet shaping democracy? While countries like Iceland and Ecquador create new forms of democracy assisted by the Net, many states are struggling to handle this new reality, redefining hu …

Fossilfri Fordonsflotta 2030: Hur ska vi hinna?
Miljö och klimat
1 juli, 2014

Sveriges hela transportsektor ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Fördelat på Bilen, Bränslet och Beteendet ges konkreta indikatorer på hur långt arbetet kommit och vad som behöver göras, med led …

» Ännu tidigare

Senaste publikationer

Att vidareutnyttja information från den offentliga sektorn

Öppna data är information från myndigheter som kostnadsfritt kan vidareutnyttjas av allmänheten. Utifrån en bas av offentlig information kan företag och utvecklare framställa helt nya verktyg v …

Europas investeringar i miljöteknik minskar

Trots en ökad samsyn om behovet av ett teknikskifte för att minska utsläppen av växthusgaser minskar de globala investeringarna i miljöteknik. I synnerhet minskar investeringarna i Europa, som har min …

En guide till Europas utsläppshandel

En av de viktigaste frågorna för nästa EU-parlament blir att stärka EU:s utsläppshandelssystem. Systemet täcker nästan hälften av EU:s koldioxidutsläpp, motsvarande fem procent av världens samlade uts …

» Fler publikationer