”Developing Payment for Ecosystem Services” – Seminarie 4 september

Miljö och klimat

Ulrika Stavlöt presenterar rapporten ”Developing Payment for Ecosystem Services – a synthesis of the approach and lessons learned from a pilot project to protect mangrove forests in Vietnam” under World Water Week.

Supervalvaka med Fores!

Övrig debatt

Under supervalnatten den 14 september anordnar vi en supervalvaka hos Fores, för alla politiskt intresserade som hellre har en rolig valvaka med andra politiknördar än sitter hemma på kammaren, eller spenderar kvällen i åsiktsbubblan på partivalvakan.

Från energiplan till resultat - hur Borgmästaravtalskommuner lyckas med energiomställningen (pdf-dokument)

Miljö och klimat

Mattias Goldmann, VD Fores, tar oss med på framtidsresan där vi går igenom de viktigaste miljö- och klimathändelserna för de kommande tio åren. På 180 sekunder!

Kalendarium

Hållbar utveckling kräver hållbar utbildning? Seminarie 2 september » Miljö och klimat
2
september
”Developing Payment for Ecosystem Services” – Seminarie » Miljö och klimat
4
september
Supervalvaka med Fores! » Övrig debatt
14
september

Kontakt

Adress
Bellmansgatan 10
118 20 STOCKHOLM

Telefon
08-452 26 60

E-post
brev (at) fores.se

Letar du efter en viss person?
Nyhetsbrev
Pressrum

Våra ämnesområden

Edward Snowden

Digitala fri- och rättigheter

Vi vill höja nivån på samtalet om nätpolitikens utveckling och bidra till frihet och öppenhet på nätet.

» Mer

Lindbeck-seminarium i Almedalen

Ekonomiska reformer

Sverige behöver fler företag och fler arbetstillfällen. Vi verkar för en dynamisk arbetsmarknad som gynnar innovationer och entreprenörskap.

» Mer

Många människor

Migration

Vi tror att invandring inte bara är bra för Sverige – den är helt nödvändig. Likväl återstår mycket arbete innan potentialen hos invandrare i vårt land utnyttjas till fullo.

» Mer

Great_road_to_go_biking_

Miljö och klimat

Ett av våra huvuduppdrag är att använda miljöekonomisk kunskap för att lösa miljöproblem, i synnerhet klimatfrågan.

» Mer

Tidigare

Personlig integritet i praktiken – Hur kan man implementera integritet politiskt?

Personlig integritet är ett splittrande ämne i den svenska debatten. Vissa anser den vara okränkbar. Andra ser ingrepp i den som självklart för skydd och säkerhet. Hur kan politikerna utforma lagen så …

Internet as a Tool for Democracy – Shaping Societies Now and in the Future

How is the Internet shaping democracy? While countries like Iceland and Ecquador create new forms of democracy assisted by the Net, many states are struggling to handle this new reality, redefining hu …

Fossilfri Fordonsflotta 2030: Hur ska vi hinna?
Miljö och klimat
1 juli, 2014

Sveriges hela transportsektor ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Fördelat på Bilen, Bränslet och Beteendet ges konkreta indikatorer på hur långt arbetet kommit och vad som behöver göras, med led …

Nudges för grön finansmarknad? Vad beteendeekonomin kan lära oss om uteblivna miljöinvesteringar
Miljö och klimat
1 juli, 2014

Trots mycket information om klimatförändringar, stranded assets och lönsamhet görs för få miljöinvesteringar. Om information inte är tillräcklig – vad kan bidra till att styra investeringar från brunt …

» Ännu tidigare

Senaste publikationer

Europas investeringar i miljöteknik minskar

Trots en ökad samsyn om behovet av ett teknikskifte för att minska utsläppen av växthusgaser minskar de globala investeringarna i miljöteknik. I synnerhet minskar investeringarna i Europa, som har min …

En guide till Europas utsläppshandel

En av de viktigaste frågorna för nästa EU-parlament blir att stärka EU:s utsläppshandelssystem. Systemet täcker nästan hälften av EU:s koldioxidutsläpp, motsvarande fem procent av världens samlade uts …

I välfärdsproduktionens gränsland – organisatoriska mellanrum i vård, skola och omsorg

Välkommen till mellanrummet! ”Stuprör” är nog en av de mest använda metaforerna när vi talar om hur stora delar av vår välfärd är organiserad. Nästan lika vanligt är talet om ”hängrännor” varmed man m …

» Fler publikationer