Smålands- Tidningen: Om invandrare är ett hot

Migration

Hon företräder en tanksmedja som inte bara tror att invandring är bra för Sverige - den är nödvändig. Men integration fungerar bara om vi tror att den fungerar.

Sveriges Radio: Kommuner krymper utan invandring

Migration

Fyra av Sörmlands kommuner skulle ha krympt under förra året om det inte vore för invandringen. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån.

Robotsamhällets nya klyftor – Frukostseminarium onsdag 1 oktober

Ekonomiska reformer

Välkomna till ett frukostseminarium där vi diskuterar hur automatisering och robotisering påverkar ojämlikheten i samhället. Sveriges klokaste tänkare på området finns med; Per Krusell, Jesper Roine, Irene Wennemo och Fores egen Andreas Bergström.

Kalendarium

Miljö & Klimatet i valrörelsen fem flippar & fem floppar » Miljö och klimat
29
september
Robotsamhällets nya klyftor – Frukostseminarium onsdag 1 oktober » Ekonomiska reformer
1
oktober
”Energipolitiken de kommande fyra åren” – Vind 2014 – 22 oktober » Miljö och klimat
22
oktober
Klimatstrategidagen – Mediernas roll och ansvar i klimatomställningen » Miljö och klimat
24
oktober

Kontakt

Adress
Bellmansgatan 10
118 20 STOCKHOLM

Telefon
08-452 26 60

E-post
brev (at) fores.se

Letar du efter en viss person?
Nyhetsbrev
Pressrum

Våra ämnesområden

Edward Snowden

Digitala fri- och rättigheter

Vi vill höja nivån på samtalet om nätpolitikens utveckling och bidra till frihet och öppenhet på nätet.

» Mer

Lindbeck-seminarium i Almedalen

Ekonomiska reformer

Sverige behöver fler företag och fler arbetstillfällen. Vi verkar för en dynamisk arbetsmarknad som gynnar innovationer och entreprenörskap.

» Mer

Många människor

Migration

Vi tror att invandring inte bara är bra för Sverige – den är helt nödvändig. Likväl återstår mycket arbete innan potentialen hos invandrare i vårt land utnyttjas till fullo.

» Mer

Great_road_to_go_biking_

Miljö och klimat

Ett av våra huvuduppdrag är att använda miljöekonomisk kunskap för att lösa miljöproblem, i synnerhet klimatfrågan.

» Mer

Tidigare

Positiv arbetsmarknad i invandrartäta stadsdelar
Migration
25 augusti, 2014

Inkomstnivåerna och andelen i arbete har ökat i flera av Stockholms invandrartäta stadsdelar, trots finanskrisen och inflyttning av många nyanlända. Det visar en ny genomgång av arbetsmarknadsstatisti …

Personlig integritet i praktiken – Hur kan man implementera integritet politiskt?

Personlig integritet är ett splittrande ämne i den svenska debatten. Vissa anser den vara okränkbar. Andra ser ingrepp i den som självklart för skydd och säkerhet. Hur kan politikerna utforma lagen så …

Internet as a Tool for Democracy – Shaping Societies Now and in the Future

How is the Internet shaping democracy? While countries like Iceland and Ecquador create new forms of democracy assisted by the Net, many states are struggling to handle this new reality, redefining hu …

Fossilfri Fordonsflotta 2030: Hur ska vi hinna?
Miljö och klimat
1 juli, 2014

Sveriges hela transportsektor ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Fördelat på Bilen, Bränslet och Beteendet ges konkreta indikatorer på hur långt arbetet kommit och vad som behöver göras, med led …

» Ännu tidigare

Senaste publikationer

Utan invandring avfolkas Sverige

SvD: Utan invandring krymper landsbygdens kommuner Enligt SCB:s befolkningsstatistik hade 84 av Sveriges 290 kommuner minskande befolkning förra året. Våra beräkningar visar att om det inte hade varit …

Så bidrar marknader till att bevara ekosystemtjänster

Marknadslösningar kan kostnadseffektivt bidra till fungerande ekosystem, men det finns flera typer av instrument och innan de inrättas måste förutsättningarna noga utvärderas. Det är en slutsats från …

Att vidareutnyttja information från den offentliga sektorn

Öppna data är information från myndigheter som kostnadsfritt kan vidareutnyttjas av allmänheten. Utifrån en bas av offentlig information kan företag och utvecklare framställa helt nya verktyg v …

» Fler publikationer