Fores i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan arbetar med antologin Va? Är demokratin hotad? Boken kommer belysa olika hot mot den liberala demokratin, vad som står på spel och vad man kan lära sig av såväl historien som pågående trender. Bland författarna återfinns profiler som Birgitta Ohlsson, Johan Norberg, Hanna Wagenius och Daniel Poohl. Boken kommer ut hösten 2021.

 

Några av författarna om ämnena för sina kapitel:

Birgitta Ohlsson: ”Att liera sig med populister skapar dyrköpta politiska baksmällor.”

Bartosz Stroinski: ”Något vi kan lära oss av Polen är att brist på tillit och inkludering är ett av de största hoten mot en demokrati.”

Lisa Pelling: ”Från norr till söder, glesbygder till hyreshusområden – överallt i landet gror det svenska missnöjet, och det är ett hot mot demokratin.”

Johan Norberg: ”Vår tids avgörande strid står inte mellan höger och vänster, utan mellan det öppna samhället och dess fiender.”

Patrik Oksanen: ”Det fria ordet blir det ofria ordet. Aldrig tidigare har George Orwells 1984 känts närmare än idag: ’Krig är fred. Frihet är slaveri. Okunnighet är styrka.’ ”

 

För frågor om antologin, kontakta Tove Hovemyr.