Åsa-Britt Karlsson om COP26 och Fores roll i samhällsdebatten

New Republic ställde tre frågor till Åsa-Britt Karlsson, senior klimatexpert på Fores, om Fores roll i klimatdebatten och vad vi kan vänta oss av det pågående klimatmötet #COP26 i Glasgow.

”Det behövs en tydlig grön liberal röst som visar att det går att förena tillväxt med utsläppsminskningar. Fores bidrar till den viktiga omställningen som ska leda till att vi klarar 1,5 gradersmålet som är helt vitalt för vår planet.” – Åsa-Britt Karlsson

Läs intervjun på New Republics hemsida.