Åsa-Britt Karlsson om IPCC:s rapport: Oerhört allvarligt

Under första veckan i april släppte FN:s klimatpanel IPCC sin senaste rapport om den globala uppvärmningen. Åsa-Britt Karlsson, senior klimatexpert på Fores, kommenterar.

Vad stack ut mest från rapporten?

Rapporten underströk att utöver teknologisk utveckling, är omfattande beteendeförändringar nödvändiga för att undvika de värsta scenarierna. Tidigare rapporter har inte tagit lika tydlig ställning till vikten av livsstilsförändringar.

Vilken är den största utmaningen framöver?

Den största och mest brådskande utmaningen är att utan dröjsmål minska utsläppen från energi- och industrisektorn. Här ser vi hur energiproduktionens utsläpp har minskat tack vare utbyggnaden och prisfallet av förnybar energi samt övergången från kol till gas. Minskningen är mycket positiv, men dessvärre ytterst marginell. Risken finns att länder tvingas in i ett gasberoende när utfasningen av kol inte sker med fossilfria alternativ. Det råder inte heller något tvivel om att vi behöver skala upp teknologier som fångar in koldioxid från atmosfären för att nå 1,5-gradersmålet. Kraftigt minskade utsläpp och negativa utsläpp som koldioxidinfångning är nödvändigt för att nå de globala målen.

Vilka är dina slutsatser av rapporten?

Rapporten bekräftar att läget är oerhört allvarligt. Åtgärderna är fortfarande långt ifrån tillräckliga. Vi behöver nu vända utsläppskurvan nedåt. I dagsläget fortsätter de globala utsläppen att öka och i nuvarande takt riskerar vi att nå en temperaturökning på 3,2 grader – med katastrofala följder. Men det finns också hopp. Vi kan fortfarande halvera utsläppen detta decennium och nå det kritiska 1,5-gradersmålet. Energieffektiviseringen går åt rätt håll, avskogningen minskar och kostnaderna för både förnybar energi och elfordon har minskat rekordsnabbt. Tekniken och kunskapen finns för att vända utvecklingen, dessutom ofta till en billig peng. Det som krävs nu är politisk vilja och effektiva åtgärder. Det är definitivt inte läge att dra ned på klimatambitionerna – tvärtom. Vi måste växla upp – och vi måste göra det nu.

Läs rapporten

IPCC, ”Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change”, 4 april 2022