Åsa-Britt Karlsson om utredningen kring näringslivets gröna omställning

Måndag den 15 augusti 2022 tog regeringen emot utredningen om finansieringen av näringslivets gröna omställning. De som har lett utredningen var Hans Lindblad, Kersti Karltorp och Martin Janhäll.

Utredningen presenterade förslag för ökad rådgivning, harmonisering av standarder, stärkt kompetensförsörjning och inte minst finansieringsmöjligheter. Utredningen slår fast att mer måste göras för att stötta företagen som vill genomgå den gröna omställningen. Utredningen vill bland annat möjliggöra fler investeringar genom att Almi, det statliga riskkapitalbolaget, ska starta ett statligt grön investmentbolag “Almi Green Invest”. 

– Utredningen har intressanta förslag på hur vi kan möta det kapitalbehov som den gröna omställningen skapat. Den gröna omställning svenska företag nu genomgår är en fantastiskt möjlighet för både svensk konkurrenskraft och klimatet. Därför är det viktigt att politiken nu skapar goda förutsättningar och lägger grunden för alla företag, stora som små, som vill vara en del av den gröna omställningen, säger Åsa-Britt Karlsson, senior klimatexpert Fores.

Läs hela utredningen här.