Hur står det till med tilliten till medier i Europa? Den 28 oktober arrangerade Fores tillsammans med European Liberal Forum ett rundabordssamtal om medietillit som kretsade kring Jesper Strömbäcks policypapper på ämnet.

Jesper Strömbäck är professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs Universitet. I sitt papper konstaterar han att EU-medborgarnas tillit till media inte varierar så kraftigt mellan länder, inte heller har tilliten minskat nämnvärt. Å andra sidan utsätts traditionell media av politiska aktörer i högre utsträckning, vilket innebär stora utmaningar.

Med på rundabordssamtalet var flera medieforskare och journalister från Sverige och övriga Europa. Modererade samtalet gjorde Jonas Andersson Schwarz, forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns Högskola.

Läs policypappret här!

What is the status of trust in media in Europe? On the 28th of October, Fores together with European Liberal Forum arranged a roundtable discussion on Jesper Strömbäcks upcoming policy paper on the subject. We were joined by researchers and journalists from all over Europe.