De digitala plattformarna har snabbt utvecklats till att bli några av dagens mest betydande företag. Vi använder oss av dem dagligen, ofta med föga eftertanke om dess inflytande över vårt digitala beteende. Men hur ska vi förhålla oss till dessa giganter?

Kan vi lita på att de monopol-lika plattformar vi använder är det bästa alternativet? Hur påverkas vår personliga integritet? Hur påverkas den ekonomiska utvecklingen; vilka möjligheter och begränsningar finns hos marknadens aktörer? Hur ska vi reglera plattformssamhället i nationell och internationell kontext?

Fores har tittat närmare på plattformssamhället och presenterar nedan studier, seminarier och rapporter på området. För mer information om programmet Digitala samhället eller vårt projekt om plattformar, vänligen kontakta Robin Vetter.

Plattformssamhället

En handfull plattformsbaserade företag (Google, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft) har fått enormt stort globalt inflytande, där inte bara användarna utan rader av andra samhällsaktörer har blivit beroende av tjänster från dessa giganter. Därtill är även många av de mindre plattformsföretagen i många avseenden beroende av dem. Vilken sorts samhällseffekter får det när allt fler samhällssektorer och branscher domineras av plattformsbaserade aktörer? Ser vi framväxten av genuint nya sätt att driva företag och organisera mänskligt arbete och kapital? I en ny antologi redigerad av Jonas Andersson Schwarz och Stefan Larsson sammanförs experter från en rad olika fält för att förutsättningslöst tänka nytt och kritiskt kring plattformsproblematiken. Läs mer om projektet här.

Developing Platform Economies

Platforms enable a great number of new, rationalized ways of organizing society; but they are also based in an element of control since users are forced to adapt their actions to computer programming. What do platform economies mean for the European countries, and can we learn anything from the US? Read more about this publication here.

Kontakt

Robin Vetter
Digitaliseringsexpert, Fores
robin.vetter@fores.se

Stefan Larsson
Forskare
stefan.larsson@fores.se

Jonas Andersson Schwarz
Forskare
jonas.andersson.schwarz@fores.se