”Ett nytt mörkt kapitel i Europas historia” – Oksanen om angreppet mot Ukraina

Under natten till torsdagen den 24 februari inledde Ryssland en militär attack mot Ukraina. Fores säkerhetspolitiska rådgivare Patrik Oksanen kommenterar utvecklingen och dess politiska betydelse.

Europa har nu skrivit ett nytt mörkt kapitel i sin historia. Det förnyade angreppet mot Ukraina sker med en våldsanvändning många av oss hoppades skulle vara blott historia och inte en framtid. Det brutala ryska angreppet kommer efter en lång uppbyggnad och planering för att förverkliga den ryska imperieåterställningen och en ny säkerhetsordning.

Putin har nu visat att det våldskapital han är beredd att släppa loss saknar gränser. Genom konfliktens omfattning är vi i en tid som inte kan förutsägas och som kommer att definiera en generation europeiska politiker. Prövningen kan komma att bli lång och mycket farlig. Svensk politik har tidigare inte sett några större risker i närtid och återuppbyggnaden av totalförsvaret har tagit sikte på 2030-talet trots Försvarsberedningens tydliga varning i december 2017 om att väpnat angrepp inte kan uteslutas. Det som svenska partiledare och riksdagsgrupper idag behöver fråga sig är att om Sverige hamnar i krig eller krigsliknande tillstånd inom 18 till 36 månader – vilka åtgärder behöver vidtas idag. Sverige har ett omfattande arbete att göra för att förbättra totalförsvaret, höja tröskeln för angrepp och rusta sig både mentalt och praktiskt för kommande år.

Till sist, till Ukrainas folk: Vi ser er heroiska ödeskamp vi stödjer er på många olika sätt även om ni är ensamma på slagfältet. Historien kommer att lovsjunga er kamp, vår oförmåga att stoppa aggressionen kommer däremot fördömas av framtida generationer.

Patrik Oksanen, journalist, säkerhetsexpert, säkerhetspolitisk rådgivare hos Fores
25 februari 2022

 

Se också:

”Ukraina, det första offret i det ryska imperiets återkomst”, Patrik Oksanen i Kristianstadsbladet/BLT, 25 februari 2022.

”Säkerhetsexperten: Putin är inte så oförutsägbar”, Patrik Oksanen i TV4, 24 februari 2022.