Fores nyanställer

Två personer har nyanställts av Fores. Anna Willman – nationalekonom från London School of Economics och Markus Barnevik Olsson – statsvetare från Lunds Universitet, båda ska arbeta med att stärka upp inom framförallt klimatområdet. 

Under våren har Fores genomgått en omorganisation och tre arbetsgrupper har tillsatts, trygghet, tillväxt och tillit. Trygghet leds av ek. dr. och forskare vid Ratio, Eva Uddén Sonnegård, tillväxt leds av professor John Hassler, och tillit leds av Policy Impacts VD Mariell Juhlin. Målet för respektive grupp är att ta fram forskningsbaserade policyförslag för att bidra till en spänstigare debatt och samhällsförändring.