Hur återstartar vi tilliten till offentliga institutioner?

Vad krävs för att stärka tilliten till offentliga institutioner i Europa? Det diskuterades på ett rundabordssamtal som Fores tillsammans med European Liberal Forum och holländska Mr. Hans van Mierlo Stichting arrangerade den 16 november, med fokus på Johan Quists policypapper på ämnet.

Johan Quist är docent på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet. Deltog i diskussionen gjorde experter från både Sverige och Nederländerna, bland annat flera politiker från det nederländska socialliberala partiet D66 och forskare från University of Humanistic Studies in Utrecht samt the Dutch Institute of Public Values.

Modererade gjorde Afke Groen från Mr. Hans van Mierlo Stichting.

Läs policypappret här! 

On the 16th of November, Fores together with the European Liberal Forum (ELF) and Mr. Hans van Mierlo Foundation arranged a roundtable discussion on trust in public institutions written by Associate Professor Johan Quist from Karlstad University. Experts from both Sweden and the Netherlands attended, including several Dutch D66 politicians and representatives from the University of Humanistic Studies in Utrecht, and three researchers from the Dutch Institute of Public Values.