Hur påverkar anställningsskyddet produktivitetstillväxten?

Hur påverkar utformningen av anställningsskyddet produktivitetstillväxten? Detta diskuterades på ett rundabordssamtal som Fores tillsammans med European Liberal Forum arrangerade den 30 november, med fokus på Eva Uddén Sonnegårds policypapper på ämnet.

Eva Uddén Sonnegård är nationalekonom, forskare vid Ratio – Näringslivets forskningsinstitut, ordförande för Fores temagrupp Trygghet och tidigare statssekreterare. Deltog i diskussionen gjorde experter, forskare och politiker: Alireza Akhondi, riksdagsledamot och Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson, Oliver Denk, Senior Economist vid OECD, Samuel Engblom, Samhällspolitisk chef på TCO, Nils Karlson, professor och grundare av Ratio, Mats Kinnwall, chefsekonom på Teknikföretagen, Katarina Lundahl, chefekonom på Unionen och Susanne Spector, chefsanalytiker på Nordea. Modererade gjorde Eskil Wadensjö, nationalekonom och professor i arbetsmarknadspolitik vid Stockholms universitet.

On the 30th of November, Fores together with the European Liberal Forum (ELF) arranged a roundtable discussion on employment protection and productivity growth, based on a policy paper written by Eva Uddén Sonnegård, Senior Adviser on Security at Fores and Researcher at Ratio Institute. Politicians, experts and researchers participated. : Alireza Akhondi (MP and the Centre party’s spokesperson on labour market policy), Oliver Denk (Senior Economist, OECD), Samuel Engblom (Policy Director, The Swedish Confederation of Professional Employees), Nils Karlson (Professor and Founder of the Ratio Institute), Mats Kinnwall (Chief Economist, The Association of Swedish Engineering Industries), Katarina Lundahl (Chief Economist, Unionen) and Susanne Spector (Chief Analyst, Nordea). This roundtable was moderated by Eskil Wadensjö, Professor of Labour Economics at Stockholm University.