Arbetsmarknadspolitikens roll och tre utmaningar

Rapporten ser över dagens arbetsmarknadspolitik utifrån hur väl den antas stabilisera, allokera och fördela resurser i ekonomin. I två delar granskar rapporten bl.a. hur väl arbetsmarknadspolitiken lyckas bekämpa arbetslöshet, och ger förslag på lösningar utifrån tre utmaningar som arbetsmarknaden står inför.

Rapportens första del handlar om vilka mekanismer dagens arbetsmarknadspolitik kan antas stödja den ekonomiska politikens uppgift att stabilisera, allokera och fördela resurser i ekonomin.

Först behandlas strukturpolitiken och via vilka medel arbetsmarknadspolitiken kan bekämpa arbetslöshet. Rapporten går sedan in på statens höga fördelningspolitiska ambitioner och via vilka kanaler arbetsmarknadspolitiken kan antas stärka humankapital och insatser för funktionshindrade. För att avsluta rapportens första del diskuteras stabiliseringspolitik och arbetsmarknadspolitikens roll att upprätthålla efterfrågan vid lågkonjunktur.

Rapportens andra del diskuterar tre utmaningar som arbetsmarknaden står inför och ger förslag på lösningar: arbetsförmedlaryrket, insatser för de riktigt långtidsarbetslösa och huvudmannaskapet för vuxenutbildningar.

Om författaren

Susanne Ackum är disputerad nationalekonom i arbetslöshet och arbetsutbud. Hon har under sin kar- riär arbetat med arbetsmarknadsfrågor som chef på Fackföreningarnas institut för ekonomisk forskning (FIEF), generaldirektör vid IFAU, senare statssekre- terare vid finansdepartementet och riksrevisor. Hon är nu bland annat ordförande i Forum för Omställ- ning, ledamot i styrelsen för Digital@Idag och knuten till Fores.

Kontakt

Vill du veta mer om publikationen, Fores arbete på området, kontakta oss för en intervju eller boka in oss för en föreläsning? Kontakta

Andreas Bergström
vice vd, Fores
andreas.bergstrom@fores.se

Susanne Ackum
Forskare, rapportförfattare
susanne.ackum@fores.se