Canada Can, Can We?

Hösten 2015 var antalet flyktingar som sökte asyl i Europa stort och Sverige var det land som tog emot flest flyktingar per capita. Det blev ett tillfälle för det svenska civilsamhället att träda fram och ta större plats i mottagandet av flyktingar och nyanlända, vilket de gjorde med en kraft, flexibilitet och organisationsförmåga som de statliga myndigheterna i flera fall hade svårt att matcha.

Med denna rapport vill Fores bidra till den migrations- och integrationspolitiska samhällsdebatten och belysa ett i Sverige tämligen okänt fenomen: privat sponsring av flyktingar, det vill säga en möjlighet för privatpersoner och organisationer att bidra, såväl ekonomiskt som på andra sätt, till integrationen av personer som invandrar på grund av asylskäl.

I den här studien går Trygve Ugland, professor vid Bishop’s University i Quebec, Kanada, igenom det kanadensiska sponsorprogrammet. Genom ett komparativt tillvägagångssätt får vi en överblick av det kanadensiska privatsponsringsprogrammet av flyktingar, hur det är utformat, dess fördelar och nackdelar samt dess potential att införas i Sverige, Norge och Danmark.

I media

”Lär av Kanada: Frivilliga förbättrar integrationen”, Minna Ljunggren och Oskar Adenfelt i Dagens Samhälle den 19 juni 2018.

Kontakt

Vill du veta mer om boken, forskningen eller vad Fores jobbar med inom samma område? Kontakta

Oskar Adenfelt
T.f. chef för programmet Migration och integration
oskar.adenfelt@fores.se