Harnessing Company Climate Action Beyond Paris

Inför klimatmöte i Paris har flera studier visat att ländernas åtaganden inte är tillräckligt för att nå tvågradersmålet. Därför har initiativ från städer, regioner och företag fått allt mer uppmärksamhet. Kanske kan de bidra till att nå tvågradersmålet?

I en ny studie från Fores, skriven av Oscar Widerberg och Philipp Pattberg vid holländska miljöforskningsinstitutet IVM i Amsterdam, lyfts frågan om hur företagens klimatinitiativ kan bidra till att minska utsläppsgapet. För närvarande har fler än 700 företag engagerat sig i olika klimatinitiativ registrerade i FN-databasen NAZCA. I studies slås fast att

Potentialen stor men osäker. Företagen står för en så stor del av utsläppen. Därför finns också en stor utsläppsminskningspotential bland dem. Tyvärr visar de utvärderingar som finns att företagsinitiativ för sällan lever upp till den potential som kommuniceras när initiativen dras igång, säger Oscar Widerberg som särskilt vill lyfta fram behovet av uppföljning.

Bättre uppföljning krävs. Det som finns i NAZCA skickar en signal till politikerna i Paris att många i näringslivet gärna ser en ambitiös och tydlig klimatpolitik. Men för att kunna säkerställa att initiativen faktisk bidrar till utsläppsminskningar, krävs bättre uppföljning, både från företagen själva, men också från externa aktörer, som civilsamhälle och media, fortsätter han. Det måste finnas möjligheter att skilja verklig förändring från tomma ord, att urskilja ledare från eftersläntrare.

Långsiktiga indirekta effekter viktiga. En annan fråga som ofta diskuteras är om företagsbidragen är ”additionella”, alltså går utöver vad länderna lovat. De utsläppsminskningar som genomförs av ett företag syns så småningom i ländernas rapportering. Den verkliga effekten av företagens initiativ syns inte på de nu redan satta målen, även om de kanske kan bidra till att målen överträffas. Den stora vinsten kommer när målen ska uppdateras och företagens arbete gjort att det blir enklare för politiker att fatta beslut om tuffare mål. Det ligger väl i linjen med andan för Paris-mötet – det som nu görs är inte tillräckligt men vi skapar förutsättningar för att skärpa målen senare.

Författare

Oscar Widerberg är forskare och doktorand vid institutet för miljöforskning IVM vid Vrije Universiteit Amsterdam. Han forskar om internationell klimatstyrning, med fokus på icke-statliga aktörer. Oscar har Fores tidigare skrivit ”Climate Clubs and the UNFCCC

Philipp Pattberg är professor i transnationell miljöstyrning och enhetschef för miljöpolicyanalys vid nstitutet för miljöforskning IVM vid Vrije Universiteit Amsterdam. Hans forskning handlar främst om institutionell komplexitet och fragmentisering av internationell miljöstyrning. 

I media:


Oscar Widerberg i P1morgon
Privata initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser

Daniel Engström Stenson i Vetenskapsradion KlotetTar svenska företag sitt klimatansvar

 

Tidigare studier på samma ämne:

 

Studien presenterades vid ett seminarium, så kallat sido-event, vid COP21 i Paris, som ordnades ihop med IVM och Wuppertal institut.

Oscar Widerberg presenterade delar av arbetet vid seminariet ”Vad är näringslivets roll inför klimatmötet i Paris

Pressmeddelande: Företagens klimatmål viktiga inför, och efter, Paris