Det finns nyproduktion som även hushåll med låga inkomster har råd med!

Rapporten undersöker om all nyproduktion verkligen är för dyr för hushåll med relativt låga inkomster. För att kunna svara på den här frågan undersöks två delfrågor: hur stor månatlig bostadsutgift ett hushåll ”klarar” av, och hur mycket den billigare nyproduktionen kostar.

Ett vanligt förekommande argument i den bostadspolitiska debatten är att nyproduktion är för dyrt och att stora grupper inte ens har råd med den billigaste nyproduktionen. Denna tes följs i regel av krav på antingen ökade bostadsbidrag/generösare kreditgivning, subventioner till byggande eller förslag som innebär att fokus istället ska läggas på rörlighet i beståndet. Syftet med denna rapport är därmed att undersöka om all nyproduktion verkligen är för dyr för hushåll med relativt låga inkomster.

Den viktigaste slutsatsen i denna rapport är att även hushållet med inkomster under 25 000 kronor per månad kan efterfråga nyproduktion som är relativt billig, både hyresrätt och bostadsrätt. Ur ett bostadspolitiskt perspektiv är slutsatserna främst att:

  1. Det är viktigt att kritiskt granska de hinder som finns för hushåll med lägre inkomster och särskilt hushåll med barn som är beroende av bostadsbidrag och eventuellt underhållsbidrag
  2. Åtgärder kan krävas för att underlätta för hushållet att få ihop till kontantinsatsen för ett ägt boende.
  3. Rapporten pekar på att alla kommuner borde analysera var  billigare nyproducerade bostäder kan byggas och hyras ut/säljas i kommunen samt ta fram de planer som behövs.

Om författarna

Hans Lind är professor i fastighetsekonomi, tidigare verksam på Kungliga Tekniska Högskolan. Han har disputerat i nationalekonomi, och har även en examen från Lantmäterisektionen på KTH. Under de senaste 25 åren har han forskat om en rad fastighetsekonomiska frågor, till exempel om prisbubblor, fastighetsvärdering och förvaltning av offentligt ägda lokaler (internhyror med mera).

Jan Berg har erfarenhet inom byggsektorn som grundare till Sambainstitutet som verkar för att lokalsamhällets intressenter utarbetar väl underbyggda förslag för bostads- och infrastrukturprojekt. Han har även arbetat som managementkonsult och varit ledamot i styrelser som vid till exempel Tillväxtverket och Specialfastigheter AB. Yrkeserfarenhet har han även inom områden som exempelvis forskning och innovation, läkemedelsbranschen, finans och kapitalförvaltning.

Kontakt

Vill du veta mer om publikationen, Fores arbete på området, kontakta oss för en intervju eller boka in oss för en föreläsning? Kontakta

Andreas Bergström
Vice vd och chef, Ekonomiska reformer och entreprenörskap
andreas.bergstrom@fores.se