Effekten av ryska informationsoperationer

Informationsoperationer är en kritisk del av Rysslands strategi. Det är osannolikt att Ryssland skulle kunna slå Väst med sin militära styrka, men deras informationsoperationer erbjuder en möjlighet att öka polariseringen och underminera Västlig enighet.

Dock finns det en föreställning om att informationsoperationer inte utgör ett stort problem då det är svårt att mäta dess effekter. Det är kritiskt att förstå informationsoperationers effektivitet för att kunna möta dem framgångsrikt. Denna brief syftar till att bidra med den kunskapen genom att analysera vad vi vet om informationsoperationers effektivitet och föreslå rekommendationer om hur demokratier kan öka sin resiliens i informationsdomänen.

Om författaren

Oscar Jonsson är doktor i krigsvetenskap och forskare vid Försvarshögskolan.

Om redaktören

Tove Hovemyr är samhällspolitisk expert på Fores.