En guide till Dohamötet

FORES publicerar ”En guide till Dohamötet” skriven av Daniel Engström Stenson, Annika Steele och Yuri Silva.

Guiden är en uppdatering av förra årets ”En guide till Durbanmötet”.

I november 2012 samlas världens länder i Doha för att komma överens om hur man ska minska utsläppen av växthusgaser. Fortfarande finns ingen enighet om vad Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod ska innefatta. Dessutom påbörjas nya förhandlingar utifrån Durbanplattformen som senast 2015 ska resultera i ett avtal som innefattar alla världens länder och som träder ikraft 2020.

Egentligen borde detta vara enkelt och lösningen verkar självklar – att minska utsläppen av koldioxid så snart som möjligt. Men det har visat sig svårt för världens länder att komma överens.

  • En överblick av konferensens omfattning
  • Vilka frågor ska avhandlas?
  • Vilka är konferensens nyckelpersoner?
  • Vad har hänt sedan Köpenhamn, Cancun och Durban?
  • Vilket resultat kan världen förvänta sig?