En guide till Europas utsläppshandel EU ETS

En av de viktigaste frågorna för nästa EU-parlament blir att stärka EU:s utsläppshandelssystem. Systemet täcker nästan hälften av EU:s koldioxidutsläpp, motsvarande fem procent av världens samlade utsläpp, men har dock brottats med stora problem och behöver förändras. I en ny rapport beskriver forskare från Fores, IVL och amerikanska RFF principerna bakom systemet och några av de föreslagna förändringarna.

EU:s utsläppshandelssystem EU ETS startade 2005 och var då det första internationella handelssystemet för koldioxidutsläpp i världen. Idag omfattar systemet 31 länder och 13 500 anläggningar inom industri och energiproduktion.

Med “En guide till Europas utsläppshandel” vill forskarna ge en mer lättöverskådlig bild av handelssystemet. Rapporten är skriven för beslutsfattare, journalister och allmänhet som vill engagera sig i debatten om EU:s klimatpolitiska verktyg.

I samband med EU-valet handlar mycket av debatten om det låga priset på utsläppsrätter. Om inget görs riskerar systemet att bli irrelevant och kan leda till att medlemsstaterna överger utsläppshandeln och istället inför nationella styrmedel, enligt rapportförfattarna. Det kommer att krävas en omfattande reform för att få handelssystemet att driva fram riktigt klimatsmarta investeringar.

Sammanfattande grafik: EU ETS på två sidor

Ladda ner rapporten: En guide till Europas utsläppshandel (pdf)