En guide till Warszawamötet

På klimatmötet COP15 i Köpenhamn i december 2009 noterade vi på tankesmedjan FORES hur svårt det var att få en överblick om vad konferensen egentligen bestod av. Vi tog därför fram en koncis och överskådlig guide, utvecklad från vår publikation “Klimatförhandlingar”.

I november 2013 har vi nått fram till COP19, som hålls i Warszawa. Därmed har vi också nått fram till den femte versionen av vår guide, med fakta om Warszawamötet: bakgrundenaktörernabeslutsprocessenkonfliktområdena samt en avslutande kommentar om vad som kan bli utfallet. Förhoppningarna knyts denna gång till den process som inleddes i Durban och som ska resultera i ett globalt avtal i Paris 2015. Lyckas inte förhandlarna göra framsteg i Warszawa blir det knappt om tid för att hinna färdigställa ett avtal om två år.

Som framgår av guiden var Köpenhamnsmöte inte början på förhandlingarna, och Warszawa är inte slutet. Därför är denna guide liksom tidigare i första hand elektronisk, uppdaterad på vår hemsida www.fores.se vartefter förhandlingarna fortgår.

Just denna version är framför allt uppdaterad av FORES praktikant Charlotte Paulie, som vi riktar ett varmt tack