Energiewende – Vilka är resultaten av den tyska energiomställningen och vad kan Sverige lära av det tyska exemplet?

Efter kärnkraftskatastrofen i Fukushima påbörjade Tyskland en världsunik energiomställning, från kärnkraft till förnybar energi.

Energiomställningen (eller Energiewende som den kallas på tyska) innebär att landets energiförsörjning år 2050 ska bestå till 80 procent av förnybar energi, främst från solenergi och vindkraft, och att kärnkraften helt ska avvecklas. Omställningstakten har hittills slagit världen med häpnad, men har också ifrågasatts då landet nu bygger nya kolkraftverk. Är Tysklands omställning bra för klimatet? Vad är resultaten hittills av Tysklands energiomställningen? Vilka är problemen? Och vad kan Sverige lära av det tyska exemplet?

 

Policy Paper – Die Energiewende

Läs på nätet

 

Lansering

Foton

Den 3 juni samlades FORES drygt 60 personer sina lokaler för ett seminarium om Tysklands energiomställning, Energiewende. I samband med seminariet lanserades även FORES ett policypaper på samma tema. Medverkande under seminariet gjorde Tomas Kåberger, styrelseordförande för Japan Renewable Energy Foundation (fd. generaldirektör, Energimyndigheten), Martina Krüger, klimat och energiexpert Greenpeace, Bo Normark, vd Power Circle, Linda Burenius Magnusson, vd O2 Vindel AB. Moderator var Christofer Sköld,tf. programchef miljö, FORES.

Tomas Kåberger inledde med att presentera den tyska utvecklingen av energianvändning sedan 60-talet till idag. Det centrala i Tysklands Energiewende är att minska kärnkraften och öka förnybar energiproduktion. Den förnybara energiproduktionen har ökat med 35 terawattimmar mer än man har minskat kärnkraften i tyskland. Han poängterade också att de tyska konsumenterna är de som burit den största kostnaden för omställningen.

Därefter följde en paneldebatt där ett flertal ämnen avhandlades, bland annat diskuterade panelen hur priserna påverkats av Tysklands energiomvändning. Linda Burenius Magnusson menade att Sverige har Tyskland att tacka för att de har pressat priserna och produktionskostnaderna så mycket på förnybar energi och påpekade att Sverige nu har ett gyllene tillfälle att investera i förnybart. Thomas Kåberger var också inne på detta. Han menade att det nu är möjligt att bygga elproduktion i liten skala till konkurrenskraftiga priser, vilket leder till radikala förändringar och skapar en ny arena för de stora elbolagen.

Vilka lärdomar kan Sverige dra från tysklands energiwende? Martina Krüger pekade på att Tyskland har inrättat en enkätkommission där stora delar av befolkningen har haft möjlighet att diskutera huruvida de ville införa energiomställningen eller inte. Politiker vet nu att de har befolkningens stöd och behöver inte oroa sig för vad som händer vid ett regeringsskifte. Något som Bo Normark vill lyfta fram var det långsiktiga perspektivet, vilket han anser att Tyskland har lyckats med. De väntar sig payback först år 2030. En viktig del i Tysklands energiomvänding är, enligt Bo, att de lyckats integrera industrierna i energiomvändingen.

Seminariet avslutades med frågor från publiken. Hela seminariet finns att se på FORES youtubesida.