Energistadgefördraget och EU:s tillväxtpolicy

I den här rapporten fokuserar professor Henrik Horn främst på Energistadgefördraget (Energy Charter Treaty, ECT), vilket är det investeringsskyddsavtal som förmodligen är av största betydelse för EU ur ett tillväxtperspektiv.

Rapporten börjar med en kortfattad allmän introduktion till investeringsskyddsavtal, eftersom ECT har samma grundläggande egenskaper som de flesta andra avtal av detta slag. Följer gör en diskussion om ECT sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Slutligen ger Horn kortfattat sin syn på hur Sverige och EU bör förhålla sig till ECT, och hur Sverige bör hantera sina andra investeringsskyddsavtal.

Om författaren

Henrik Horn är professor i internationell ekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

Om redaktören

Anna Willman är klimatpolitisk expert på Fores.