Entreprenörer som går mot strömmen

Vad är företagares erfarenheter av att utveckla idéer under och efter ekonomiska kriser?

Med avstamp i kriserna 1930 och 1990 läggs flera förslag på hur Sverige kan få fart på entreprenörskapet i finanskrisens kölvatten. Nima Sanandaji, forskare vid KTH och VD för tankesmedjan Captus, undersöker här de entreprenörer som gick mot strömmen och startade framgångsföretag mitt under 1990-talskrisen. Vad drev dem att satsa på företagande? Hur blev deras verksamheter framgångsrika?