Företagarnas flykt – somalisk flyttning till England – FORES Studie 2011:2

Utvandringen från Sverige ökar stadigt och över hälften av de som flyttar kom hit som invandrare.

För svenskar födda i Somalia är en av de mest populära destinationerna Storbritannien. I syfte att förstå vad som skiljer Storbritannien från Sverige har FORES gjort en studie med djupintervjuer bland somalisvenskar i Leicester och Birmingham, under ledning av professor Benny Carlsson vid Lunds Universitet i samarbete med Företagarna.

– Genomgående för alla är att de upplever det som mycket enklare att driva företag i det brittiska samhället. Många har försökt starta egna verksamheter under sin tid i Sverige men känt sig hindrade av byråkrati, skatteregler och brist på rådgivning på sitt eget språk. De upplever också att svenska myndigheter har liten tilltro till deras förmåga att starta eget, säger FORES VD Martin Ådahl.

– Sverige ligger redan i Europabotten vad gäller andelen företagare i befolkningen. Om fler invandrargrupper följer somalisvenskarnas exempel är det risk att Sverige förlorar ännu fler driftiga och företagsamma människor, som tröttnat efter år av utanförskap, säger Martin Ådahl.

Ett annat skäl till att somalisvenskarna utvandrat är att de haft svårt att etablera sig i nätverk av andra företagare i Sverige. I Storbritannien däremot finns ett större nätverk av somaliska företagare som kan ge vägledning och råd. Dessutom upplevs brittisk myndighetsstruktur som mer pragmatisk och flexibel än den svenska.

– Studien visar hur avgörande villkoren för att etablera och driva företag är. Somalisvenskarnas egna ord ger en fingervisning om vad som behövs för att få fler entreprenörer med invandrarbakgrund: sänkta arbetsgivaravgifter för nystartade företag, färre regler för småföretag och att myndigheterna förenklar sitt språkbruk. Självklart har också företagarorganisationer ett ansvar att göra det lättare att komma in i nätverk, vilket är något som Företagarna kommer att jobba hårt med framöver, säger Elisabeth Thand Ringqvist, VD för Företagarna.