Framtidens chefer

Vad krävs för att fler nyanlända och utrikes födda kvinnor ska etablera sig som egenföretagare på den svenska marknaden? Vilka särskilda hinder och konkreta utmaningar står gruppen inför när de ska starta företag?

I antologin undersöker forskare kvinnornas förutsättningar för att starta och driva företag i Sverige och ger förslag på företagsfrämjande insatser. Antologin innehåller också entreprenörers egna berättelser från att starta och driva företag samt en fallstudie om hinder och lösningar.

Om författarna

Antologin är skriven av Sara Thorgren, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, Karolina Parding, professor i sociologi vid Luleå tekniska universitet, Kristina Johansson, lektor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, Karen Haandrikman, universitetslektor och docent i kulturgeografi på Stockholms universitet, Natasha A. Webster, forskare på Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet, Trenton Williams, assisterande professor i management och entreprenörskap vid Kelley School of Business och Sofia Altafi, tidigare forskare vid Handels och en av grundarna till och ordförande för Stiftelsen Ester.

I media

”Ut ur krisen – stöd utrikes födda kvinnors entreprenörskap”, Hedvig Heijne, Therese Lindström och Eskil Wadensjö i Ekonomisk debatt nr 8, 2020

Kontakt

Vill du veta mer om publikationen, Fores arbete på området, kontakta oss för en intervju eller boka in oss för en föreläsning? Kontakta

Therese Lindström
Chef för Fores program Migration och integration
therese.lindstrom@fores.se