Fyra artiklar om miljörelaterade utmaningar

Klimat- och miljöprogrammet på gröna tankesmedjan Fores har kopplat till sig ett mycket välrenommerat vetenskapligt råd. I den artikelserie som presenteras här tillsammans med klimatmagasinet Effekt bad vi forskarna i rådet ge sin syn på någon av de stora miljörelaterade utmaningar mänskligheten står inför.

I artiklarna diskuterar författarna om det fanns det någon viktig händelse som inträffat under det gångna året, eller om det fanns något i närtid lika viktigt som var värt att belysa. Resultatet blev en handfull korta texter som avhandlar allt ifrån krismedvetenhet och klimatförhandlingar, till Trump och hållbar förvaltning av våra gemensamma hav.

Effekt har tidigare publicera texterna en och en. Fores lägger å sin sida ihop artiklarna till en lite skrift. En skrift om de stora utmaningar vi står inför och om att det finns hopp om att lösa dem. Bara vi kavlar upp ärmarna och tar oss an utmaningen.