Hela staden – bryt segregationen

Regeringar av olika färg har länge presenterat åtgärder på att lyfta utsatta områden, så även nuvarande regering. Segregationen uppges vara ett växande problem och det viktiga är att lägga resurser rätt från början för att inte upprepa tidigare misstag. Satsningar på att bekämpa segregationen bör utgå från tidigare erfarenheter och redan genomförd forskning.

Mot bakgrund av detta valde Fores att den 21 april 2017 lansera en antologi där forskare inom olika vetenskapliga fält presenterar forskning inom utbildning, arbetsmarknad, kriminalitet och grannskapseffekter i relation till segregation.

Rapporten riktar sig till alla som vill få en bättre förståelse för de segregerande mekanismer som finns och hur olika delar av samhället samverkar till att både bidra till men även motverka segregation. Är utlandsfödda överrepresenterade i brottsstatistiken och i så fall varför? Vad kan lägre löner ha för effekter på utlandsföddas sysselsättningsgrad? Hur arbetar egentligen de skolor som lyckas producera goda resultat trots sämre förutsättningar? Vad är ett utsatt område och hur påverkar det samhället och de som bor i området?

Författarna till antologin är Jerzy Sarnecki, professor i allmän kriminologi vid Stockholms universitet, Andreas Bergh, välfärdsforskare, docent i nationalekonomi och forskare vid IFN, Susanne Urban, docent och universitetslektor vid IBF samt Fredrik Bergström, ek. dr. i nationalekonomi och affärsområdeschef hos WSP och Oskar Adenfelt, projektledare och forskningsassistent vid tankesmedjan Fores.

För mer information om antologin, projektet och lanseringarna, gå till projektsidan för Hela staden – bryt segregationen här.