I välfärdsproduktionens gränsland – organisatoriska mellanrum i vård, skola och omsorg

Välkommen till mellanrummet!

”Stuprör” är nog en av de mest använda metaforerna när vi talar om hur stora delar av vår välfärd är organiserad. Nästan lika vanligt är talet om ”hängrännor” varmed man menar att vägar måste hittas för att inte elever, brukare, patienter eller de som arbetar i verksamheterna ska kunna ramla mellan stolarna. Välfärdens tjänster är så uppdelade att det är svårt att foga samman en helhet.

Rapporten  “I välfärdsproduktionens gränsland” är skriven av Mats Tyrstrup, forskare på Handelshögskolan i Stockholm, och introducerar begreppet organisatoriska mellanrum som hjälper oss att förstå varför glappen uppstår och därmed anger förutsättningar för att fylla dem med värdeskapande innehåll.

I samband med lanseringen av rapporten anordnades ett seminarium.

Medverkade gjorde: 

  • Eva Fernvall, kommunikationsdirektör, Apoteket AB
  • Thomas Berglund, koncernchef, Capio
  • Ulf Lockowandt, verksamhetschef, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Hans Winberg, generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care (moderator)

Läs om det här.

Eller titta på seminariet nedan: