Inför klimatförhandlingarna i Doha

Likt tidigare år följer vi de internationella klimatförhandlingarna på plats, i år i Qatars huvudstad Doha.

Som ett led i uppladdningen lanserar vi ett policy paper om klimatfinansiering och en uppdaterad guide till klimatförhandlingarna.

– Klimatförhandlingarna är ett myller av förkortningar, intressen och komplexa sakfrågor. Med vår guide till klimatförhandlingarna hoppas vi underlätta för den som vill förstå lite mer. Dessutom gör Jakob Skovgaard en extra djupdykning i frågan om klimatfinansiering, säger Daniel Engström Stenson, chef för vårt miljöprogram.

I rapporten ”Climate Change Finance – key issues before Doha” går fil.dr. Jakob Skovgaard, Lunds Universitet, igenom de viktigaste frågorna kring klimatfinansiering. Eftersom det nu är nödvändigt att även utvecklingsländer kan minska sina utsläpp blir det allt viktigare att hitta lösningar på hur utsläppsminskningar kan finansieras.

– Det finns enighet kring att klimatfinansiering är viktigt. Men fortfarande saknas konsensus kring många viktiga frågor, inte minst gällande var pengarna ska komma ifrån. Det är uppenbart att det behövs offentliga medel till klimatfinansiering, inte minst för att attrahera det privata kapital som kommer att stå för merparten av en omställning, säger Jakob Skovgaard.

Daniel Engström Stenson kommer att finnas på plats under klimatförhandlingarnas så kallade högnivåvecka, mellan den 1 och 7 december. Under perioden kommer han att skriva dagliga rapporter som läggs ut här på webbplatsen.

– Det är oerhört värdefullt att på plats följa förhandlingsspelet. Utöver den allmänna diskussionen om ett framtida avtal efter Kyotoprotokollet blir det särskilt intressant att följa utvecklingen kring CDM:s fortsättning och nya marknadsmekanismer, säger Daniel.

Publikationer

En guide till Doha