Kina på väg mot utsläppsmarknader: Stor potential och stora utmaningar

En inhemsk utsläppsmarknad kan stävja Kinas utsläpp mer effektivt än administrativa styrmedel, enligt en ny rapport vi publicerar tillsammans med SEI.

Men processen är fortfarande i ett tidigt skede och internationell expertishjälp krävs. Ett nytt försöksprogram i sju regioner och städer kan bli avgörande för utsläppsmarknadernas framtid i Kina.

Tvärtemot vad många trott, arbetar Kina idag för att inrätta ett nationellt system för handel med utsläppsrätter. Det är en stor policyförändring och givet att Kina är världens största utsläppare av koldioxid har utvecklingen stor påverkan på de globala ansträngningarna att lindra klimatförändringarna.

Men kan verkligen en utsläppsmarknad fungera utan en fullt utvecklad marknadsekonomi? Det är nyckelfrågan i studien Chinas’s Carbon Emission Trading: An Overview of Current Development, skriven av Gouyi Han, Marie Olsson och Karl Halldin på SEI samt David Lunsford, grundare av Hong-Kong-baserade Energy Environment Solutions. Rapporten lanseras idag tisdag vid ett seminarium i Bryssel där flera EU-parlamentariker deltar.

– Om Kinas försök med utsläppsmarknader blir framgångsrikt, vore det en avgörande framgång. Det skulle inte bara innebära att Kinas utsläppsökning avstannar, det skulle också vara ett viktigt steg mot ett globalt pris på koldioxid, säger Martin Ådahl, chef för tankesmedjan FORES som initierat och delfinansierat studien.

I november 2011 lanserade den nationella reformkommissionen (NDRC) försöksprogram för handel med utsläppsrätter i Beijing, Chongqing, Guangdond, Hubei, Shangahi, Shenzhen och Tianjin. De sju försöksprogrammen kommer utgöra landets första inhemska utsläppsmarknader, och huruvida de lyckas eller ej kommer troligen avgöra utsläppsmarknadernas framtid i Kina. I några av försöksprogrammen kan handeln påbörjas så tidigt som 2013/2014, med målet att 2015 ha en nationell utsläppsmarknad.

Trots flera utmaningar menar författarna att man bör se positivt på de kinesiska experimenten

– Det kommer att ta tid för Kina att utveckla marknader som på allvar påverkar utsläppen. Men det faktum att Kina nu tar detta steg är skäl till optimism. Det kan underlätta att nå ett kommande internationellt klimatavtal och kommer också underlätta för utsläppsmarknaderna utbredning, säger David Lunsford.

Flera viktiga frågor återstår, bland annat kring utsläppstak, vilka sektorer som ska inkluderas, nödvändig lagstiftning, samt mekanismer som säkerställer att aktörerna följer

– Utvecklingen av utsläppsmarknader i Kina går in i ett kritiskt skede, där det finns möjlighet att påverka. Kina kan utan tvekan lära av internationella exempel som EU ETS, men det borde även finnas ett stort internationellt intresse att stödja de kinesiska ansträngningarna, menar Guoyi Han.

Rapporten lanserades den 24 april vid ett Seminarium i Bryssel där Karl Hallding presenterade rapporten. Seminariet arrangerades av ett antal EU-parlamentariker i samarbete med brittiska tankesmedjan Sandbag

I media

Financial Times: China injects vigour into carbon debate (gratis inloggning)