Labour migration – what’s in it for us?

Inför EU-utvidningarna 2004 och 2007, stormade debatten i de gamla medlemsländerna som fruktade en massiv tillströmning av arbetskraft från Öst- och Centraleuropa.

Endast tre länder beslutade slutligen att öppna för arbetskraftsinvandring från de nya medlemsstaterna utan större restriktioner: Sverige, Storbritannien och Irland. I Polen, liksom många övriga nya medlemsstater, har frågan gått från att vara närmast en ickefråga, till att diskuteras alltmer, inte minst växer frågorna kring hur kraftig utvandring påverkar unga ekonomier i utveckling.

Trots en högljudd debatt inför utvidgningarna, har det hittills saknats kunskap om vad som egentligen har hänt sedan 2004.

 • Hur många har arbetskraftsinvandrat?
 • Varifrån?
 • Vart?
 • Inom vilka yrken?
 • Hur har ursprungsländerna påverkats?
 • Vilken roll spelar remitteringar för ursprungsländernas utveckling?

studien kartlägger tre makroekonomer från tre EU-länder arbetskraftsmigrationen sedan EU-utvidgningarna 2004 och 2007, och analyserar hur den har påverkat enskilda medlemsländers arbetsmarknad, offentliga finanser, kompetensförsörjning och politiska debatt.

Mer om projektet

Studien “Labour migration- what’s in it for us?” är ett projekt inom ramen för samarbetsnätverket European Liberal Forum (ELF) och sorterar under ELF:s fleråriga fokus på “New concepts of migration and integration”. Projektet är ett samarbete mellan FORES och den brittiska tankesmedjan CentreForum, London.

För att regelverk och policy ska gynna såväl enskilda migranter som nationella ekonomier, måste de baseras på empiriska observationer och fakta, inte myter och fördomar. Publikationen “Labour migration- what´s in it for us? Experiences from Sweden, the UK, and Poland” vill bidra till det genom att öka kunskapen om arbetskraftsmigrationens roll för ekonomi och samhällsutveckling.

Studien är ett projekt inom ramen för samarbetsnätverket European Liberal Forum (ELF) och sorterar under ELF:s fleråriga fokus på “New concepts of migration and integration”. Projektet är ett samarbete mellan FORES och den brittiska tankesmedjan CentreForum, London.

Om boken

Om lanseringen

Torsdagen 29 november kom de tre författarna till FORES för ett expertseminarium om arbetskraftsmigration. Se videon från seminariet, beställ hem boken i tryck eller/och läs den på webben.

Medverkande

 • Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, där han är chef för Stockholms Universitets Linnécentrum för Integrationsstudier (SULCIS)
 • Martin Ruhs, professor i nationalekonomi vid Oxford University, där han förestår the Migration Observatory. En av fem experter i the Migration Advisory Committee (MAC), den brittiska regeringens expertorgan för frågor om arbetskraftsmigration
 • Aleksandra Wójcicka, doktorand vid Institute for Social Studies, Warsaw University och affilierad doktorand vid SULCIS.

Kommentar av

 • Tobias Billström, migrationsminister
 • Barbara Sośnicka, ministerråd, chef konsulära avdelningen, Polens Ambassad i Sverige
 • Katarina Novak, vd för Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet
 • Magnus Lindberg, ombudsman för GS, facket för skogs-, trä- och grafisk bransch

Moderator

 • Karin Zelano, chef FORES migrationsprogram

Se seminariet nedan: