Lyft 1,4 miljarder utsläppsrätter ur EU ETS – nytt policy paper

EU borde lyfta ur ett stort antal utsläppsrätter ur systemet för handel med utsläppsrätter EU ETS argumenterar Daniel Engström Stenson och Christofer Sköld i ett policy paper.

Bakgrunden är att det för närvarande finns ett stort överskott av utsläppsrätter, beroende på att utsläppen varit betydligt lägre än vad som tidigare förutspåtts.

Det har bland annat lett till att priserna på utsläppsrätter blivit lägre än vad som förutsågs. Under 2012 har priserna aldrig stigit över 10 Euro per ton. Därför finns det utrymme för att minska antalet utsläppsrätter och på så sätt säkerställa att utsläppen minskar ytterligare. Dessutom kommer troligen priserna på utsläppsrätter att stiga. Flera beräkningar visar att de kan stiga till närmare 17 Euro om 1,4 miljarder utsläppsrätter tas bort ur systemet.

Förslaget, en så kallad set-aside, ska ses i ljuset av att EU inte lyckats komma framåt i frågan om att skärpa EU:s utsläppsmål från 20 till 30 procent och att det fortfarande inte finns några långsiktiga mål för systemet efter 2020. Därför behövs en åtgärd som ger omedelbar effekt på möjligheterna att släppa ut koldioxid och som korrigera för det stora överskott av utsläppsrätter som cirkulerar i systemet.

I rapporten framhålls att det är avgörande att det vid en set-aside görs tydligt vad som ska ske med de utsläppsrätter som lyfts ur systemet. Bäst vore att lyfta bort dem ur systemet och sedan skrota dem, så att de inte kan återföras till systemet. Ett annat alternativ är att villkora en återföring mot att priset stiger till över 50 Euro per utsläppsrätt. En set aside där samtliga utsläppsrätter ovillkorat återförs vid ett senare tillfälle får ingen effekt på utsläppen och troligen liten effekt på priset. En priseffekt som dessutom kommer att bli omvänd när utsläppsrätterna åter görs tillgängliga på marknaden.En set aside utan tydliga riktlinjer om återföring riskerar att skapa osäkerhet i systemet utan att få någon effekt på vare sig utsläpp eller pris.

En set aside ska enligt rapporten framför allt ses som ett sätt att minska utsläppen, men det höjda priset på utsläppsrätter kommer också att innebära intäkter för svenska företag, eftersom de har kunnat spara utsläppsrätter och framöver kommer att få fler utsläppsrätter än de förväntas göra av med. Därmed kan de sälja utsläppsrätterna till företag som behöver dem, och därmed få stora intäkter. För svensk industri som helhet kan en ökning av priset på utsläppsrätter från 8 till 17 Euro innebära ökade intäkter på närmare 500 miljoner Euro.

Under juli 2012 kommer EU-kommissionen att publicera en rapport där man bland annat diskuterar en set aside och andra reformer av EU ETS.