Medieförtroende i Europa och Sverige

Fria och oberoende medier är en omistlig del av den liberala demokratin och nödvändiga för att människor ska kunna informera sig om politik och samhälle. Under det senaste decenniet har frågan om människors tillit till traditionella medier blivit både viktigare och alltmer omdiskuterad i Europa.

Denna forskningsöversikt syftar till att (a) kartlägga och jämföra hur stort förtroendet för traditionella medier är i Europa, (b) diskutera vad vi vet om olika faktorers betydelse för att förklara människors medieförtroende, och (c) sammanfatta vad forskning visar om medieförtroendet i Sverige.

Om författaren

Jesper Strömbäck är professor i journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Om redaktören

Markus Barnevik Olsson är samordnare för Klimat och Tillit på Fores.