Migrationsinfo för alla: femte utgåvan

Den femte och uppdaterade utgåvan av Migrationsinfo för alla. Boken är fylld av relevant statistik, klargörande fakta och forskningssammanställningar om migration och integration i Sverige, EU och världen. Med Migrationsinfo för alla vill vi bidra till en sakligare debatt och öka kunskapsnivån i samhället.

Migrationsinfo för alla är baserad på texter från migrationsinfo.se, en av Sveriges mest besökta hemsidor för frågor om migration och integration. Migrationsinfo.se upprättades och drivs av Fores och syftar till att på ett lättillgängligt sätt presentera forskning, fakta och statistik om migration och integration i Sverige, EU och världen. Tove Hovemyr är redaktör för boken som ges ut av Fores i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Boken är framtagen i ett samarbete mellan tankesmedjan Fores och Studieförbundet Vuxenskolan.