Migrationsinfo för alla: sjätte utgåvan

Den sjätte och uppdaterade utgåvan av Migrationsinfo för alla. Boken är fylld av relevant statistik, klargörande fakta och forskningssammanställningar om migration och integration i Sverige, EU och världen. Med Migrationsinfo för alla vill vi bidra till en sakligare debatt och öka kunskapsnivån i samhället.

Förutom uppdaterade texter och statistik är också vissa delar i den sjätte utgåvan helt nya, bland annat artiklarna om EU:s massflyktsdirektiv, Sveriges nya migrationslagstiftning och ett helt kapitel ges åt Invandrarindex:s Migrantbarometer där invandrare i Sverige får komma till tals.

Migrationsinfo för alla är baserad på texter från migrationsinfo.se, en av Sveriges mest besökta hemsidor för frågor om migration och integration. Migrationsinfo.se upprättades och drivs av Fores och syftar till att på ett lättillgängligt sätt presentera forskning, fakta och statistik om migration och integration i Sverige, EU och världen.

Alex Nilsson är redaktör för boken som ges ut av Fores i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Om du är intresserad av tidigare utgåvor av Migrationsinfo för alla, kontakta oss på info@fores.se.