Ny opinionsundersökning: 6 av 10 ser sig som liberala

FORES liberala dag i Almedalen började med att Arne Modig från Novus Opinion presenterade resultaten från en opinionsundersökning som genomförs på uppdrag av FORES.

Beskrivning

Resultaten visar att sex av tio svenska väljare anser sig vara liberala. Folkpartiets Jan Björklund ses som Sveriges mest liberale partiledare, följd av Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson.

Andra resultat av opinionsundersökningen:

  • Av väljare över 60 år uppfattar sig 7 av 10 som liberala, samtidigt som 4 av 10 väljare i åldrarna 18-29 ser sig som liberala.
  • De vanligaste begreppen som väljare associerar med liberalism är frihet, mänskliga rättigheter och öppna gränser. Omvänt ses feminism, miljöengagemang och vänsterpolitik vara minst förbundna med liberala värderingar.
  • Av partiledarna förknippas Jan Björklund i högst grad (44%) med liberala värderingar, följd av Fredrik Reinfeldt (36%) och Maud Olofsson (25%). Lars Ohly (4%) och Peter Eriksson (6%) anses stå längst ifrån liberalismen. Partiernas sympatisörer tycker i högre grad än andra att den egna partiledaren är liberal, vilket gäller alla partier inklusive Vänsterpartiet.
  • Folkpartiets väljare anser sig vara mest liberala (94%), följt av Centerpartiet (87%) och Moderaterna (78%). Av Miljöpartiets väljare ser sig 56% vara liberala, medan siffran är 42% för socialdemokratiska väljare.

– Vi är överraskade att sex av tio ser sig som liberala. Det är möjligt att svenska väljare är mer öppna för ett idébaserat liberalt budskap än vad man skulle kunna tro, säger Martin ådahl, chef för FORES.

Novus genomförde undersökningen bland 1000 väljare i hela landet under perioden 10-15 juni.

Mer information