Policy paper: Storbritanniens strategi för företagsinriktad ekonomi

En viktig faktor för tillväxt och jobb är goda villkor för att starta och driva företag. Krångliga regelverk för skatter, arbetsvillkor, tillstånd och annat tar upp dyrbar tid för företagare och avskräcker en del från att ens försöka driva företag. Särskilt svårt kan det vara för den som inte är van att hantera myndighetssvenska och att fylla i blanketter.

Författare

Andreas Bergström, vice vd, Fores

Varje regering de senaste decennierna har utlovat mindre byråkrati för företagare. Alliansregeringen bedrev under sin första mandatperiod 2006–10 ett ambitiöst arbete för att minska regelbördan, men nådde inte ens i närheten av sitt eget mål att minska de administrativa kostnaderna med 25 procent. Det misslyckandet ledde till ett försikti- gare tonläge, och regelförenkling har inte varit en lika stor fråga i samhällsdebatten efter det.

Sverige ligger bra till i flera olika internationella jämförelser av villkor för företagande. Samtidigt tillkommer ständigt nya regler på grund av ny teknik som behöver regleras, lärdomar från finans- krisen, högre miljöambitioner med mera. Andra länder bedriver också ett regelförenklingsarbete och Sverige behöver arbeta aktivt för att hålla jämna steg med utvecklingen. Det är en aning oroväckande att regelförenklingar nästan helt har försvunnit från det politiska samtalet.

Den brittiska satsning på regelförenkling som beskrivs i detta policy paper var inte en entydig framgång. Trots det kan det finnas något att hämta i grundtanken att de som berörs kan se problemen och bidra med lösningarna.

I media:

SvD Debatt (11/7-2017)