Problem med EU:s utsläppshandel – så kan systemet förbättras!

Det europeiska handelssystemet med utsläppsrätter för koldioxid, EU ETS brottas med flera problem.

Ett av de mer uppenbara är det stora överskottet av utsläppsrätter som i sin tur lett till priser betydligt lägre än vad som förutsågs. Inför att en ny handelsperiod inleds 2013 genomförs ett antal förändringar, exempelvis kommer en ökande andel av utsläppsrätterna att säljas på auktion. Fortfarande finns det emellertid behov av förbättringar av systemet, på kort och lång sikt.

EU ETS reglerar ungefär hälften av EU:s utsläpp och är därmed en av hörnstenarna i EU:s klimatpolitik. Sedan systemet inrättades 2005 har det bidragit till att europeiska industrier måste betala för sina utsläpp och att EU troligen kommer att nå sitt utsläppsminskningsmål till 2020.

Reform of the EU ETS System

Läs på nätet

Beställ i tryck

Set aside allowances – an EU ETS intervention worth the risk?

Läs på nätet

Den 25 juni anordnade FORES ett seminarium om framtiden för EU ETS. Sigurd Naess-Schmidt från Copenhagen Economics presenterade FORES-rapporten “Reform of the EU ETS”. Daniel Engström Stenson presenterade FORES policy paper “Set aside allowances – an EU ETS intervention worth the risk?” Damien Morris från brittiska tankesmedjan Sandbag som nyligen lanserat rapporten “Losing the Lead? Europe’s flagging carbon market” kommenterade presentationerna. Därefter följde en diskussion med Roger Tiefensee (C), klimatpolitisk talesperson, Jens Holm (V), klimatpolitisk talesperson och Maria Sunér Fleming från Svenskt Näringsliv.

Seminariet modererades av Martin Ådahl, chef FORES

Video från seminariet

Problem med EU:s utsläppshandel — så kan systemet förbättras!