Rädda skogen, rädda klimatet

Klimatpåverkan av avskogning och utarmning av skog är lika stor som trafikens utsläpp, eller EU:s utsläpp alla kategorier. Det är främst tropiska skogar som huggs ner, med enorma förluster för biologisk mångfald, minskat skydd mot klimatförändringar och försämrade möjligheter för lokalbefolkningen att försörja sig i framtiden.

Avskogningens orsaker är komplexa men handlar i grunden om att skogen kortsiktigt är värd mer om den huggs ner än om den bevaras. Därför är det en knäckfråga i de internationella klimat-förhandlingarna att värdera skogen.

För att lösa detta har FN etablerat mekanismen REDD+. I denna studie går vi igenom mekanismens potential och bedömer vilken roll den kan få i ett långsiktigt, globalt klimatavtal.

Studien är framtagen av ABBBA – African Biofuel & Bioenergy Business Assessment, ett av Sida delfinansierat projekt som fokuserar på att bidra till hållbara investeringar i skog och bioenergi.