Så lyfts entreprenörskapet efter krisen

I en bok från FORES analyseras företagares erfarenheter från att utveckla idéer under och efter ekonomiska kriser. Med avstamp i kriserna 1990 och 1930 läggs flera förslag på hur Sverige kan få fart på entreprenörskapet i finanskrisens kölvatten.

I boken “Entreprenörer som går mot strömmen – Vad 90-talskrisens succéföretagare kan lära om dagens utmaningar” utforskar Nima Sanandaji, forskare vid KTH och VD för tankesmedjan Captus, de entreprenörer som gick mot strömmen och startade framgångsföretag mitt under 1990-talskrisen. Vad drev dem att satsa på företagande? Hur blev deras verksamheter framgångsrika?

FORES vill med boken peka på vikten av att öka små- och nyföretagandet när konjunkturen börjar vända uppåt igen.
– Frågan om ett lyft för entreprenörskap måste bli central i en valrörelse präglad av jobbfrågan. Som boken visar lönar det sig inte att lägga för mycket tid på att pusta ut när krisen ebbat ut. För att inte upprepa den utdragna jobblösa perioden efter 90-talskrisen behövs nu riktade reformer som förbättrar villkoren för små- och medelstora företag, säger Martin ådahl, FORES VD.

I boken intervjuas flera företagare som under och efter 90-talskrisen blev framgångsrika nyföretagare. Nima Sanandaji menar att är 90-talskrisen, när Sverige var ensamt om att se kraftigt stigande arbetslöshet, är ett varnande exempel idag.

– Trots att konjunkturen vände 1993 kom inte jobbskapandet igång. Höga skatter och en rigid arbetsmarknad satte stopp för utvecklingen av framgångsföretag.

– Ett bättre klimat för entreprenörskap handlar inte bara om att skapa fler jobb. Historien ger entydiga bevis på att det är snabbväxande företag som spelat en central roll i den ekonomiska förnyelsen av Sverige. Duktiga entreprenörer lyckas skapa förnyelsekraft och utveckling inom inte bara nya och hippa, utan också äldre branscher, säger Sanandaji.

Förutom enklare regelverk och ändrat skattesystem för företagande föreslår boken en bred reform för att entreprenörer ska kunna bygga upp eget kapital i sina bolag. Idag är det mer förmånligt att anonymt köpa aktier i någon annans bolag än att investera i det egna bolaget, vilket hämmar för gasellföretagare med innovativa idéer.

Nima Sanandaji presenterade boken vid ett seminarium på FORES den 30 juni. Presentationen åtföljdes av ett panelsamtal med Lars Jagrén, chefekonom Företagarna; Annie Johansson (C), Riksdagsledamot och nationell talesperson i arbetsmarknadsfrågor; samt Kent Persson (V), riksdagsledamot och näringspolitisk talesperson.

I media

Törnqvist tänker och ty(c)kerEntreprenörer som går mot strömmen

RealtidIntervju med Nima Sanandaji

Artikel på Newsmill