Så bidrar marknader till att bevara ekosystemtjänster

Marknadslösningar kan kostnadseffektivt bidra till fungerande ekosystem, men det finns flera typer av instrument och innan de inrättas måste förutsättningarna noga utvärderas. Det är en slutsats från tankesmedjan Fores rapport.

Insikten om värdet av de tjänster naturen tillhandahåller blir allt större, och regeringen har alldeles nyligen gett Naturvårdsverket i uppgift att långsiktigt arbeta med frågan. Men utarmningen av ekosystemtjänster fortsätter, från rent vatten till lagring av koldioxid. Därför behövs nya överenskommelser och instrument för att skydda viktiga ekosystemtjänster, och en del i detta är att i högre grad integrera värdet för ekosystemtjänster i ekonomin.

I en ny studie från tankesmedjan Fores utvärderas några marknader som bidrar till att bevara ekosystem. Studien tar sin utgångspunkt i Vietnam, där Fores tillsammans med landets regering utvärderat och utvecklat instrument som kan bidra till att bevara mangroveträd i södra kustområdet. Mangroveträd tillhandahåller viktiga habitat, förhindrar saltvatteninträngning, lagrar stora mängder koldioxid och förhindrar landerosion. Bland annat utvärderades möjligheten att använda ekoturism, koldioxidmarknader och ekomärkning som möjliga verktyg att skapa incitament som bidrar till att bevara mangroveträden.

– Våra erfarenheter från Vietnam kan vara viktiga för beslutsfattare runtom i världen som funderar över att inrätta marknader för att bevara ekosystemtjänster. Marknaderna kan i vissa fall vara effektiva verktyg, men det gäller att noga utvärdera förutsättningarna. Förhoppningen är att vår metod ska underlätta för beslutsfattare att hamna rätt när de utformar nya åtgärder säger Scott Cole, en av författarna till studien.

För att utveckla effektiva instrument behövs metoder för att på ett tillförlitligt sätt mäta ekosystemtjänster. Detta för att kunna säkerställa att de verktyg som sätts in bidrar till en förbättring av en ekosystemtjänst, jämfört med utgångsläget.

I Sverige kom hösten 2013 en statlig utredning om att synliggöra värdet av ekosystemtjänster. I den föreslås bland annat att regeringen ser över de ekonomiska styrmedel som relaterar till ekosystemtjänster.

– Det vi framför allt vill skicka med till de politiker som funderar över att inrätta olika marknader är att i förväg noga utreda förutsättningarna för en viss typ av verktyg. Det är också viktigt att politiker våga prova lösningar i mindre skala. Alla marknader kommer inte lyckas, men det är viktigt att dra lärdomar även från misslyckanden, säger Ulrika Stavlöt, forskningsledare på Fores.

Mer om Fores arbete med ekosystemtjänster