Så kan utsläppsmarknaderna fungera bättre – FORES Studie 2009:1

De flesta bedömare är överens om att en fungerande koldioxidmarknad krävs för att uppnå nödvändiga utsläppsminskningar. En fungerande marknad förväntas också vara en av hörnstenarna i det nya globala klimatavtalet 2009. I början av december samlas världens ledare i Poznan, för det sista förberedande mötet inför nästa års klimatkonferens i Köpenhamn. Frågan om utsläppsmarknader är angelägen och högaktuell.

  • Hur fungerar marknaden för koldioxidutsläpp?
  • Vad är det som inte fungerar?
  • Vilka förbättringar krävs för att utsläppsmarknaden ska bidra till snabbare utsläppsminskningar?
  • Kan ett fungerande europeiskt handelssystem bidra att skapa en global utsläppsmarknad?
  • Vilken roll spelar utsläppshandel i förhandlingarna kring ett nytt globalt klimatavtal?

Studien har genomförts av Niclas Damsgaard, doktor i nationalekonomi och verksam på EconPöyry, en av Sveriges främsta experter på energimarknader och elbörser.