Samarbeten utanför FN ökar möjligheterna till klimatavtal

FN:s klimatförhandlingar avslutades i helgen utan stora framsteg. Men parallellt med FN:s förhandlingar har det växt fram ett stort antal samarbeten med färre antal länder och snävare mandat. Dessa samarbeten kan enligt en ny rapport från tankesmedjan Fores spela en viktig roll i vägen mot ett nytt klimatavtal.

– Vi har tittat närmare på 17 så kallade klimatklubbar och funnit att de i varierande utsträckning underlättar för möjligheterna att nå ett klimatavtal. Vi finner inte några bevis för att dessa samarbeten skulle ha en negativ påverkan på förhandlingarna, vilket somliga uttryckt en rädsla för, säger Oscar Widerberg, forskare vid Vrije Universitet Amsterdam och en av författarna till studien ”Climate Clubs and the UNFCCC”.

De många initiativen utanför FN har olika fokus och fyller olika funktion. Några är fokuserade på dialog mellan stora utsläppare, andra är fokuserade kring samarbeten om teknik eller åtgärder. Ett exempel aktuellt för Sverige är samarbetet kring kortlivade klimatutsläpp CCAC, som hanterar utsläpp som inte ryms inom FN-processen.

– Det centrala för dessa samarbeten bör vara att underlätta för länder att minska sina utsläpp till en lägre kostnad. Då skapas möjligheter för att nå en överenskommelse på global nivå. För att effekten ska bli störst krävs också att de stora utsläpparna deltar. Därför är det uppmuntrande att många samarbeten utanför FN just innehåller de stora utsläppsländerna, säger Daniel Engström Stenson, studiens andre författare och chef för Fores miljöprogram.

Studien ”Climate Clubs and the UNFCCC” presenteras idag den 28 november kl 9-10 vid ett seminarium i Stockholm. Deltar gör förutom författarna Emi Hijino, miljödepartementet samt Harro van Asselt och Marie Jürisoo från Stockholm Environment Institute.

– Warszawa visar att de globala klimatförhandlingarna går allt för trögt. Därför är det viktigt att uppmuntra andra, kompletterande initiativ. Oscars och Daniels studie visar tydligt att de har en viktig roll att spela, säger Mattias Goldmann, VD på Fores. säger Mattias Goldmann, VD på Fores.