Social tillit

Mänsklighetens välstånd har skapats av samarbete, och framgångsrikt samarbete bygger på tillit. Människors tillit till varandra, inklusive till främlingar de aldrig tidigare träffat, är därför en av de viktigaste förklaringarna till välstånd, nästan oavsett hur välståndet mäts.

Att främja tillit där den saknas och att skydda den där den finns är därför en av de viktigaste uppgifterna för politiker, beslutsfattare och för människor i allmänhet. I denna text diskuteras vad forskningen säger om den sociala tillitens konsekvenser, dess ursprung, hur den främjas och skyddas.

Om författaren

Andreas Bergh är välfärdsforskare och docent i nationalekonomi, verksam vid Lunds universitet och Institutet för näringslivsforskning (IFN).

Om redaktören

Markus Barnevik Olsson är samordnare för Klimat och Tillit på Fores.