Tillit eller tvång? Konsumenters förtroende för handelns datainsamling

Digitaliseringen av handeln gör den mer effektiv och ökar tillväxten. Samtidigt känner konsumenter en oro över bristande transparens, vilket kan skada den tillit mellan handlare och kund som är central i en fungerande marknad. Hur ska vi få till en handel som är både nytänkande och tillitsfull?

I ett forskningsprojekt finansierat av Handelsrådet har forskaren och docent Stefan Larsson i samverkan mellan Lunds universitet och Fores analyserat ett representativt urval av svenska konsumenters inställning till hur handeln använder deras data, om rimligheten i utbytet och kunskapen om tredjeparters inblandning. Projektet syftar till att bättre förstå relationen mellan tillit och transparens när det gäller kommersiell insamling av konsumenters data. Studien visar bland annat att många konsumenter upplever en bristande kontroll över sin data och att svenska handlare kan göra mer för att stärka kundernas förtroende.

Rapportförfattare är Stefan LarssonTheodor Emanuelsson och Sara Thiringer. Datainsamling har skett med hjälp av Novus.

I media

”Majoritet kritisk till datainsamling i utbyte mot rabatter”, Stefan Larsson intervjuas av Tidningen Syre om rapporten, 14 december 2020.
”Missnöjet bubblar – kunderna skeptiska till handelns datainsamling”, tidningen Market intervjuar Stefan Larsson om rapporten, 9 december 2020.
”Svenskar underkänner handelns insamling av kunddata”, inslag i Sveriges Radio Ekot där Stefan Larsson intervjuas om rapporten, 8 december 2020.

Kontakt

Vill du veta mer om publikationen, Fores arbete på området, kontakta oss för en intervju eller boka in oss för en föreläsning? Kontakta

Robin Vetter
Digitaliseringsexpert, Fores
robin.vetter@fores.se

Stefan Larsson
Forskare, Fores
stefan.larsson@fores.se