Tilliten till det svenska samhällskontraktet

Den här rapporten är ett viktigt bidrag från Fores till det alltför begränsade forskningsområdet om tillit. Rapportens viktigaste slutsats är att Sveriges tillitsproblem i allra högsta grad är lokal, men riskerar att spilla över på det nationella om problemen förblir olösta.

För att stärka lokalsamhälletilliten krävs det av politiken att säkra den fysiska närvaron av välfärdsinstitutioner över hela Sverige. Det gäller i synnerhet polisnärvaron som är central för människors känsla av trygghet. Studieresultaten visar nämligen att svenskarnas uppfattade trygghet och tillit är mycket starkt sammankopplat.
Rapporten bidrar även med ett unikt Välfärdstillgänglighetsindex, respektive Välfärdsförtroendeindex, som i sin tur delas upp i fyra underkategorier: sjukvård, utbildning, äldreomsorg och polisväsende/trygghet.
Rapporten tillför en översyn av välfärdssverige genom data från 49 kommuner, från Kiruna i norr till Malmö i syd.

Resultaten visar också att:

  • Pessimismen om tillitens tillstånd är värre än dess faktiska tillstånd
  • Känslan av trygghet har minskat sedan Tillitsbarometern började mäta år 2009 – och det spiller delvis över på lokalsamhälletilliten
  • Upplevd tillgänglighet till välfärdstjänster stämmer inte överens med den faktiska tillgängligheten
  • Faktisk tillgänglighet till välfärdstjänster påverkar inte tilliten – men upplevd tillgänglighet gör det
  • Tilliten till välfärden är generellt lite högre i större tätorter, jämfört med storstäder och landsbygd
  • Tilliten till äldrevården är märkbart högre i mindre tätorter
  • Lokalt förtroende för grundskola och äldrevård påverkar tydligt lokalsamhälle tilliten, medan sambandet mellan tilliten till sjukvård och lokalsamhälletilliten är svårare att fastställa
  • Socialdemokratiska kommunstyrelseordföranden uppfattar i högre grad kommunmedborgares förväntningar på välfärden som rimliga, jämfört med Moderaterna och Centerpartiet

Om författarna

Rebecka Andersen är doktorand vid Marie Cederschiöld högskola.
Lars Trägårdh är professor vid Marie Cederschiöld högskola.

Tillitskonferens

Den 25 november 2022 anordnade Fores en digital tillitskonferens med avstamp i rapporten. Läs mer här!

I media

”Skylta tydligt med de välfärdsinstitutioner som finns”, Ulrica Schenström, Mariell Juhlin och Markus Barnevik Olsson i Dagens Samhälle 13 februari 2023