Unga beredda att jobba till betydligt lägre lön – FORES Policy Paper 2010:7

Sveriges arbetslösa är beredda att jobba till lägre lön och anser att kostnader för att anställa är ett stort hinder för arbetsgivare att anställa. Det är några av slutsatserna av den enkätundersökning av 500 arbetslösas situation som tankesmedjan FORES låtit göra.

Tankesmedjan FORES har i en enkätundersökning frågat 500 arbetslösa hur de ser på arbetslösheten. Undersökningen är förmodligen den största av den här karaktären som gjorts utanför de offentliga institutionerna och är genomförd i samarbete med Swedbank och Novus Opinion.

Undersökningen visar att hela 59 procent av de arbetslösa, 7 av 10 unga arbetslösa, är beredda att ta ett jobb med lägre lön. 3 av 10 är beredda att gå ned krafitgt i lön, med 20 procent. Kostnader för att anställa anges som det främsta hindret för jobbskapande. Fyra av tio är beredda att avstå från LAS för att få jobb. Bland ungdomarna tror över hälften att de inte kommer anställas till den lön och anställningstrygghet som gäller.

I Swedbanks analys framhävs att en mycket stor majoritet är beredd att byta bransch och att arbeta deltid, i synnerhet kvinnor och unga. Däremot är det mycket få som är bereda att flytta. Nästan hälften av de arbetslösa vill också starta eget, men möter hinder.